Η επιλογή του 6ου μαθήματος, τα μόρια και τα επιστημονικά πεδία.

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 30/4/2006

 

Με την επιστροφή τους στο σχολείο, αμέσως μετά τις πασχαλινές διακοπές καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν το 6ο ή και το 7ο μάθημα, στο οποίο θα εξεταστούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις του προσεχούς Ιουνίου. Η προθεσμία δήλωσης είναι από 2 μέχρι 5 Μαΐου. Οι απόφοιτοι έχουν δηλώσει το 6ο μάθημα στην αίτηση του Φεβρουαρίου.
Οι περισσότεροι υποψήφιοι έχουν ήδη αποφασίσει σε ποιο μάθημα θα εξεταστούν και έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Πάντα όμως υπάρχουν και οι αναποφάσιστοι, οι άνθρωποι της τελευταίας στιγμής. Επειδή η επιλογή του 6ου μαθήματος έχει συνέπειες στον τελικό βαθμό πρόσβασης αλλά και στην επιλογή επιστημονικών πεδίων, είναι σωστό να δούμε το ζήτημα συνολικά.
Οι υποψήφιοι λοιπόν έχουν να επιλέξουν το 6ο μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο θα εξεταστούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, μαζί με τα 4 μαθήματα της κατεύθυνσης τους και τη Νεοελληνική γλώσσα (Έκθεση). Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν μεταξύ των: Μαθηματικών, Φυσικής,  Βιολογίας και Ιστορίας. Τα ποσοστά  των υποψηφίων που βρέθηκαν σε κάθε βαθμολογική περιοχή πέρσι σ’ αυτά τα μαθήματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΜΑΘ/ΜΑ

 18-20

 15-17,9

 12-14,9

 10-11,9

 5-9,9

0-4,9

ΙΣΤΟΡΙΑ

7,45

15,05

15,16

10,27

28,01

24,03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧ. ΣΤΑΤΙΣΤ

19,24

12,59

12,34

10,52

23,93

21,35

ΦΥΣΙΚΗ

9,55

13,17

13,18

8,61

30,18

24,28

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

19,56

17,43

14,18

9,25

28,58

10,97

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα είναι δύσκολο να αριστεύσεις στη Φυσική και την Ιστορία. Τα ποσοστά των υποψηφίων που αρίστευσαν ήταν 9,55% και 7,45% αντίστοιχα. Περισσότεροι από τους μισού υποψηφίους έγραψαν κάτω από τη βάση σ’ αυτά τα μαθήματα. Έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι προσπαθούμε να επιτύχουμε τον υψηλότερο δυνατό βαθμό πρόσβασης, θα πρέπει λογικά να αποκλείσουμε την επιλογή αυτών των δύο μαθημάτων, εκτός αν κάποιος έχει ιδιαίτερη προτίμηση και υψηλή επίδοση στα συγκεκριμένα μαθήματα. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η επιλογή κάποιου από αυτά τα δύο μαθήματα επιφέρει περιορισμούς και στην επιλογή επιστημονικών πεδίων, όπως φαίνεται και στον επόμενο πίνακα. 
Μένει λοιπόν η Βιολογία και τα Μαθηματικά για να επιλέξουμε. Οι επιδόσεις των υποψηφίων φαίνονται περίπου ισοδύναμες σ’ αυτά τα δύο μαθήματα. Συνήθως οι μαθητές της Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης επιτυγχάνουν υψηλότερες επιδόσεις στα Μαθηματικά, ενώ οι μαθητές της Θεωρητικής κατεύθυνσης επιτυγχάνουν υψηλότερες επιδόσεις στη Βιολογία. Φυσικά τίποτε δεν είναι απόλυτο. Μια σημαντική διαφοροποίηση είναι στα επιστημονικά πεδία που μπορεί να επιλέξει ο υποψήφιος αν εξεταστεί στα Μαθηματικά ή τη Βιολογία. Οι επιλογές πεδίων σύμφωνα με την επιλογή του 6ου μαθήματος φαίνονται στον πίνακα.
Εύστοχη επιλογή είναι η επιλογή στην οποία δεν έχουμε μείωση μορίων(σημειώνεται με +).
Επιτρεπτή επιλογή είναι η επιλογή που ενώ επιτρέπεται έχουμε μείωση μορίων (σημειώνεται με *). Περισσότερες πληροφορίες για τα μόρια και προγράμματα για τον υπολογισμό τους θα βρείτε στο www.stadiodromia.gr .

 

Επιλογές πεδίων ανά κατεύθυνση

 

1ο πεδίο

2ο πεδίο

3ο πεδίο

4ο πεδίο

5ο πεδίο

Θεωρητική κατεύθυνση

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Μαθηματικά

+

*

 

*

+

Βιολογία

+

 

*

 

 

Φυσική

+

 

 

 

 

Ιστορία

+

 

 

 

 

Θετική κατεύθυνση

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Μαθηματικά

 

+

+

+

+

Βιολογία

 

+

+

+

 

Φυσική

 

+

+

+

 

Ιστορία

*

+

+

+

 

Τεχνολογική κατεύθυνση

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Μαθηματικά

 

+

 

+

+

Βιολογία

 

+

*

+

 

Φυσική

 

+

 

+

 

Ιστορία

*

+

 

+

 

Παρατηρούμε ότι είναι υποχρεωτική η επιλογή των Μαθηματικών, αλλά και των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) για όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις σχολές του 5ου πεδίου. Εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Αν κάποιος υποψήφιος Τεχνολογικής ή Θεωρητικής κατεύθυνσης επιθυμεί να εισαχθεί στα ΤΕΙ του 3ου πεδίου (φυσικοθεραπεία, οπτική, ιατρικά εργαστήρια κ.ά.) τότε είναι υποχρεωμένος να επιλέξει τη Βιολογία.
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι, που μέχρι τώρα δεν επέλεξαν, πρέπει να έχουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθήματος. Τα Μαθηματικά είναι πάντα πιο αστάθμητα, μια και κάθε στιγμή μπορεί να την ... «πατήσεις» σε μια άσκηση. Από την άλλη η Βιολογία έχει λίγη σε έκταση ύλη και ταιριάζει σε μαθητές που μπορούν να διαβάσουν πολύ καλά ένα κείμενο και να το αποδώσουν στο χαρτί.
να θυμάστε πάντα ότι σκοπός σας είναι να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στο 6ο μάθημα. Τα τέσσερα μαθήματα κατεύθυνσης και η έκθεση είναι μαθήματα που επιτυγχάνονται χαμηλότερες επιδόσεις, απ’ ότι στο 6ο μάθημα. Φέτος καθιερώνεται το βαθμολογικό όριο του 10 ή των 10.000 μορίων, που αναμένεται να φέρει ανατροπές στα μέχρι τώρα δεδομένα. Γι’ αυτό λοιπόν οι μέτριοι μαθητές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και στην επιλογή του 6ου μαθήματος για να μη βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

© Στράτος Στρατηγάκης.