Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 15/10/2006

 

Πολλοί εργαζόμενοι ηλικίας 25 έως 35 ετών αντιμετωπίζοντας στασιμότητα στην εργασία τους ή προσπαθώντας για κάτι καλύτερο ή ακόμη προσπαθώντας ν’ αντιμετωπίσουν την ανεργία, ρωτούν πως μπορούν να σπουδάσουν. Οι δρόμοι είναι δύο.
Να ξαναδώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις σε 6 ή 7 μαθήματα προσπαθώντας να επιτύχουν στη σχολή που επιθυμούν. Συνήθως οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί έχουν αποκοπεί πια από το σχολείο και τις εξετάσεις, ως υποψήφιοι στα 18 τους εξετάστηκαν με άλλο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων. Ακόμη κι αν τα καταφέρουν δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τη σχολή τους αφ’ ενός γιατί συνήθως εργάζονται και δεν έχουν ελεύθερο χρόνο και αφ’ ετέρου γιατί πολύ συχνά πετυχαίνουν σε σχολή μακριά από την πόλη που μένουν.
Παρόμοια προβλήματα συναντούν και οι εργαζόμενοι πτυχιούχοι που σκέπτονται να παρακολουθήσουν κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Είναι πολύ λίγα τα μεταπτυχιακά προγράμματα που απευθύνονται σε εργαζόμενους.
Όλοι αυτοί οι υποψήφιοι φοιτητές, που κατασταλαγμένοι πια ζητούν σπουδές, έχουν και μια δεύτερη επιλογή. Την εκπαίδευση από απόσταση, όπως αυτή προσφέρεται στη χώρα μας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), που ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1992.
Το ΕΑΠ προσφέρει εκπαίδευση από απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι δε χρειάζεται να μετακινηθείτε. Μόνο μερικές ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις και φυσικά οι εξετάσεις γίνονται σε μεγάλες πόλεις, όπου έχουν δημιουργηθεί τμήματα φοιτητών. Για τους κατοίκους της Μακεδονίας εκτός της Δράμας και της Καβάλας οι συναντήσεις γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Για τους κατοίκους Δράμας Καβάλας και Θράκης οι συναντήσεις γίνονται στην Ξάνθη. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται Σαββατοκύριακα, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα για τους εργαζόμενους. Μπορείτε να διαβάζετε, να γράφετε τις εργασίες σας, να σπουδάζετε δηλαδή, ανεξάρτητα από το μέρος που ζείτε.
Οι σπουδές στο ΕΑΠ έχουν μεγάλη ζήτηση. Στον πίνακα 1 μπορείτε να δείτε τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων και τον αριθμό των αιτήσεων, για το Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Από τον αριθμό των προγραμμάτων παρατηρούμε ότι το βάρος πέφτει στα Μεταπτυχιακά, όπου προσφέρονται τα περισσότερα προγράμματα όχι όμως και οι περισσότερες θέσεις. Η ζήτηση σπουδών είναι περίπου μοιρασμένη. Η διαπίστωση είναι ότι η ζήτηση για εξ αποστάσεως σπουδές είναι μεγάλη.

 

Πίνακας 1 Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα

60

739

1: 12,316

Τραπεζική

150

2899

1: 19,326

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

120

2632

1: 21,933

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

120

2599

1: 21,658

Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΣΥ

50

255

1: 5,1

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

150 

2512

1: 16,746

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

100

933

1: 9,33

Διασφάλιση Ποιότητας

120

3640

1: 30,333

Διαχείριση Αποβλήτων

60 

804

1: 13,4

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

120

1534

*

Μεταπτυχιακή Εξειδ. Καθηγητών Φυσ. Επιστημών

90

573

1: 6,366

Μεταπτυχιακή Εξειδ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

150

995

1: 6,633

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

100

464

1: 4,64

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων

100

410

1: 4,10

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

30

451

1: 15,033

Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος

30

191

1: 6,366

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

45

139

1: 3,088

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

75

379

*

Εξειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας

100

544

1: 5,44

Εξειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

90

429

1: 4,766

Εξειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας

70

230

1: 3,285

Σπουδές στην Εκπαίδευση

370

5345

*

Εκπαίδευση Ενηλίκων

100

1135

*

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία

60

636

*

Μεταπτυχιακά  σύνολο:

2.460

30.468

 

Προπτυχιακά προγράμματα

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

1000

12876

1: 12,876

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

100

635

1: 6,35

Πληροφορική

1000

7797

1: 7,797

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

500

831

1: 1,662

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

800

4962

1: 6,202

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

800

3991

1: 4,988

Προπτυχιακά σύνολο:

4.200

31.092

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

6.660

61.560

 

Σπουδές

Οι σπουδές κάθε έτους είναι χωρισμένες σε θεματικές ενότητες, το αντίστοιχο των μαθημάτων του «κλασικού» πανεπιστημίου. Για πάρετε το πτυχίο σας πρέπει να περάσετε με επιτυχία 12 θεματικές ενότητες για τις προπτυχιακές σπουδές και 5 θεματικές ενότητες για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Εξετάσεις

Για να περάσει ο φοιτητής μια θεματική ενότητα πρέπει να υποβάλλει γραπτές εργασίες που συνήθως είναι δύο. Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το μισό του συνολικού αθροίσματος. Σε περίπτωση που δε συγκεντρώσει τη βάση ξαναγράφεται στη θεματική ενότητα καταβάλλοντας τα δίδακτρα της ενότητας. Αν δεν περάσει στις εξετάσεις μπορεί να εξεταστεί ξανά σε διάστημα μικρότερο του μήνα. Αν κοπεί εκ νέου ξαναγράφεται στη θεματική ενότητα καταβάλλοντας το 1/3 των διδάκτρων.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του ΕΑΠ έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των «παραδοσιακών» τμημάτων. Στην τελευταία προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη καθηγητών οι απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος του ΕΑΠ με τίτλο Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες έχουν το δικαίωμα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητές φυσικής, εφόσον βέβαια πετύχουν στις εξετάσεις.

Δίδακτρα

Οι σπουδές στο ΕΑΠ δυστυχώς δεν είναι δωρεάν. Πρέπει να καταβάλετε δίδακτρα. Τα δίδακτρα ανέρχονται για τους προπτυχιακούς φοιτητές σε 700€ για κάθε θεματική ενότητα, για τις 12 θεματικές ενότητες που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου το σύνολο είναι 8.400€. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές η κάθε θεματική ενότητα κοστίζει 850€. Οι 5 θεματικές ενότητες που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου θα σας κοστίσουν 4.250€. Σε περίπτωση που δεν περάσετε μια ενότητα θα την επαναλάβετε πληρώνοντας για δεύτερη φορά το κόστος της.

Αιτήσεις

Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι συνήθως από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του site του πανεπιστημίου. Οι φοιτητές επιλέγονται με κλήρωση και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου περίπου στα μέσα Δεκεμβρίου και αφορούν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Info

www.eap.gr
Σαχτούρη 16 & Αγίου Ανδρέου
26 222 Πάτρα
τηλ. 2610367336

Συνοπτική Παρουσίαση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 2005-06

1. Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών

12.325

2. Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

6.938

3. Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων

44

4. Αριθμός προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών

30

5. Αριθμός προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων

169

6. Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2006- 07

84.755

7. Αριθμός προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2005- 06

6.660 + 135 (ΑΜΕA) + 216(KΑΘΗΓ. TEI)

8. Συνολικά αποφοιτήσαντες

4.119

9. Σύνολο εκδοθέντων βιβλίων από το ΕΑΠ

543

10. Αριθμός υπότροφων από το 1998 μέχρι σήμερα

1.841

11. Αριθμός μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

1.162

12. Αριθμός μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

25

13. Διοικητικό Προσωπικό

     α) Μόνιμοι (ΑΣΕΠ)

     β) Αορίστου χρόνου

     γ) Σύμβαση έργου

 

17

5

71

14. Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί

18

15. Αριθμός νέων προγραμμάτων που θα προσφερθούν το 2006

0

16. Εκπαιδευτικές Σταθερές:
     α) Πέντε Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις ετησίως σε 8 πόλεις.
         (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Ηράκλειο - Ιωάννινα - Ξάνθη - Πειραιά - Λάρισα)
     β) Τέσσερις έως έξι εργασίες ετησίως
     γ) Συμβουλευτική από απόσταση
     δ) Τελικές Εξετάσεις σε 8 πόλεις
     ε) Μέση αναλογία Διδασκόντων - Διδασκομένων 1/16
   στ) Μελέτη από ειδικά διαμορφωμένο διδακτικό υλικό

18. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στεγάζεται σε 12 κτίρια συνολικού εμβαδού :

6.118,65 τ.μ.

© Στράτος Στρατηγάκης.