Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που διαπρέπει.

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 14/5/2007

 

Μέσα στην έκρηξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας, με αφορμή το άρθρο 16 και το νόμο – πλαίσιο για τα Δημόσια Πανεπιστήμια, πιθανόν διέλαθε της προσοχής μας ότι ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο ζήτησε μόνο του να αξιολογηθεί από την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Κι εκεί που όλοι ασχολούνται με το αν το άσυλο θα καλύπτει το δρόμο ή μόνο το κτίριο, ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο, με ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή, αξιολογείται και διαπρέπει. Πρόκειται για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που λειτουργεί κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες σκορπισμένο σε πέντε νησιά: Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Ρόδος και Σύρος. Παρ’ όλα τα εγγενή του προβλήματα διακρίνεται και εντυπωσιάζει τους ξένους αξιολογητές του. Αντιγράφουμε από την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.
Το Πρόγραμμα Ιδρυματικής Αξιολόγησης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων(EUA) είναι μια υπηρεσία που παρέχεται στα Πανεπιστήμια που επιθυμούν να εκτιμήσουν τις δυνάμεις και αδυναμίες τους με όρους στρατηγικής πολιτικής και διοίκησης ποιότητας. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 1994 και μέσα στα ένδεκα χρόνια λειτουργίας του έχουν αξιολογηθεί περισσότερα από 120 πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη.
Η ομάδα αξιολόγησης που ορίστηκε από την EUA για την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελείτο από τους:
·        Καθηγητής John Kelly, πρώην Αντιπρύτανης (Registrar), University College Dublin, Ιρλανδία – Πρόεδρος
·        Καθηγητής Johann Gerlach, πρώην Πρύτανης (President), Free University of Berlin, Γερμανία
·        Καθηγητής Bertrand Weil, πρώην Αντιπρύτανης (Vice-Rector), Universite Paris XII, Γαλλία
·        David Crosier, EUA, Βέλγιο - Γραμματέας
Σύμφωνα με την έκθεση, «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι μοναδικό Ίδρυμα, στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη», ενώ «η πρώτη ισχυρή εντύπωση που επιθυμεί να διατυπώσει η ομάδα αξιολόγησης είναι ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά δυναμικό και αποφασισμένο Πανεπιστήμιο».
Η ομάδα επίσης δηλώνει «πολύ εντυπωσιασμένη από τα διδακτικά και τα ερευνητικά αποτελέσματα του ακαδημαϊκού προσωπικού, αν και είναι εμφανές ότι το μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί». Επιπλέον, «Είναι σαφές ότι το Πανεπιστήμιο έχει πετύχει πάρα πολλά και είναι σε θέση να κάνει ακόμη μεγαλύτερα άλματα σε ένα καινούριο μέλλον, με την προϋπόθεση ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι του Πανεπιστημίου θα προσαρμοστούν στο μεταλλασσόμενο περιβάλλον. Τρομακτική πρόοδος έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και το Πανεπιστήμιο ασφαλώς έχει μερικά μεγάλα πλεονεκτήματα. Ειδικότερα, η ποιότητα, αλλά όχι και η ποσότητα, των ανθρώπινων πόρων στο Πανεπιστήμιο είναι εντυπωσιακή. Πρόκειται για ένα Πανεπιστήμιο που έχει καταφέρει να προσελκύσει καλής ποιότητας προσωπικό από την Ελλάδα αλλά και ένα σημαντικό αριθμό εξαιρετικών ακαδημαϊκών με διεθνή εμπειρία ζωής και εργασίας στο εξωτερικό. Το προσωπικό, επομένως, έχει μεγάλη ερευνητική εμπειρία». 
Όσον αφορά στη διοίκηση, «Η πολυπλοκότητα της διοίκησης ενός Πανεπιστημίου που λειτουργεί σε πέντε νησιά δεν χρειάζεται να επισημανθεί και η ομάδα αξιολόγησης έφυγε με θαυμασμό για τον τρόπο με τον οποίο ο Πρύτανης, Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας μαζί με την ομάδα των Αντιπρυτάνεων και των Κοσμητόρων ανταποκρίνεται στις προκλήσεις. Η ηγεσία αυτού του Πανεπιστημίου απαιτεί σημαντικό όραμα, ενέργεια, ενθουσιασμό, καθώς και μεγάλες ικανότητες διοίκησης και διαπραγμάτευσης. Η εντύπωση της ομάδας είναι ότι το Πανεπιστήμιο έχει την ηγεσία που του χρειάζεται και που του αξίζει».  
Για τη Βιβλιοθήκη, «Η διαχείριση της Βιβλιοθήκης, ιδίως της κεντρικής στη Μυτιλήνη είναι εξαιρετική» και «Τόσο το προσωπικό της Βιβλιοθήκης όσο και τα επιβλέποντα μέλη της ακαδημαϊκής διοίκησης είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την πολιτική τους να παρέχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη στις τοπικές κοινωνίες».
Για το διοικητικό προσωπικό, «Συνολικά η ποιότητα και η αφοσίωση του διοικητικού προσωπικού είναι αξιοσημείωτη και η συνεχιζόμενη επιθυμία τους να διατηρήσουν την πορεία προς τα εμπρός του Πανεπιστημίου με κοινό στόχο θα είναι ζωτική για τις επερχόμενες προκλήσεις».
Για τους φοιτητές, «Αν και υπήρξε ένα τμήμα του φοιτητικού πληθυσμού που, για πολιτικούς λόγους, δεν θέλησε να συζητήσει μαζί μας καθόλου, ωστόσο αυτοί που συναντήσαμε συγκροτούν μια εικόνα ενθουσιωδών, αποφασισμένων και θετικά διακείμενων φοιτητών».
Για τις μεταπτυχιακές σπουδές, «Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών φαίνονται πολύ ελκυστικά σε φοιτητές με υψηλά κίνητρα».
Για την έρευνα, «Η έρευνα είναι ασφαλώς ένα από τα δυνατά σημεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου».
Και συνολικά, «Επιπλέον, υπάρχει μια ισχυρή αίσθηση κοινών αξιών και μια πολύ υγιής και θετική ατμόσφαιρα που τρέφει εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ προσωπικού, φοιτητών και κοινωνικών εταίρων. Με μια λέξη, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα Ίδρυμα που κάνει περήφανο το προσωπικό και τους φοιτητές του και που προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη».
Η έκθεση κλείνει με επτά συστάσεις, ως εξής:
1.      Να συνεχιστεί η διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας που έχει ήδη δρομολογηθεί.
2.      Να υπάρξει αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.
3.      Να ακούγεται περισσότερο η φωνή των φοιτητών σε όλα τα θέματα που τους αφορούν.
4.      Να ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας του Πανεπιστημίου.
5.      Να αναπτυχθεί μια καθαρή ερευνητική στρατηγική.
6.      Η εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο Πανεπιστήμιο αξίζει να γίνει ευρύτερα γνωστή.
7.      Η τελευταία σύσταση δεν γίνεται προς το Πανεπιστήμιο, αλλά προς την ελληνική κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους του Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης η ομάδα έμεινε με εξαιρετικές εντυπώσεις από την άριστη δουλειά που γίνεται στο πανεπιστήμιο Πράγματι, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα συναρπαστικό ακαδημαϊκό έργο για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, και αξίζει να συνεχιστεί η υποστήριξη και ενθάρρυνσή του. Η ομάδα είναι πεπεισμένη ότι, αν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δοθεί πραγματική λειτουργική αυτονομία, θα λειτουργήσει με υπευθυνότητα και με λογοδοσία προς την κυβέρνηση και τους πολίτες και θα είναι καλύτερα εξοπλισμένο να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες εκπαιδευτικές προκλήσεις.
Ολόκληρη η έκθεση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.aegean.gr.

Όταν λοιπόν η πανεπιστημιακή κοινότητα διαμαρτύρεται ότι συλλήβδην όλα τα πανεπιστήμια και ΤΕΙ απαξιώνονται και διασύρονται έχει δίκιο, όπως βεβαιώνουν τα γεγονότα. Δεν είναι όλα τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ίδια. Υπάρχουν κι άλλα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που καταξιώνονται διεθνώς.
Η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα έχει ως ένα από τα πρώτα του θύματα το ακριτικό πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η επιτροπή αξιολόγησης όμως  συμπεραίνει ότι: «η ομάδα έμεινε με εξαιρετικές εντυπώσεις από την άριστη δουλειά που γίνεται στο πανεπιστήμιο. Πράγματι, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα συναρπαστικό ακαδημαϊκό έργο για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, και αξίζει να συνεχιστεί η υποστήριξη και ενθάρρυνσή του.»
Καλό είναι λοιπόν οι υποψήφιοι να γνωρίζουν μερικά πράγματα για το Πανεπιστήμιο που θα επιλέξουν για τις σπουδές τους. Απ’ ότι φαίνεται λοιπόν τις σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου αξίζει τον κόπο να τις προσέξετε, παρ’ όλο που οι σπουδές σ’ αυτό σημαίνουν εσωτερική μετανάστευση.

Τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕΔΙΟ

ΒΑΣΗ 2006

Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

2

10844

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

5

15098

Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

2

10457

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος)

1&2

13715

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

1

11627

Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

1

11694

Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)

2

14231

Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος)

1

10992

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Αιγαίου (Χίος)

4

13740

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου (Σάμος)

2&4

15083

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αιγαίου (Σύρος)

4

15555

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος)

5

14512

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αιγαίου (Ρόδος)

1&2

16271

Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη)

2&4

12309

Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

1&4

11444

Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)

2

13629

© Στράτος Στρατηγάκης.