Τι μας δείχνουν οι βαθμοί πρόσβασης.

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 8/7/2007

 

Η ανάλυση των βαθμών πρόσβασης μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι θα συμβεί με τις βάσεις. Από την άλλη η προσπάθεια πρόβλεψης των βάσεων μπορεί να μας βγάλει από το στόχο μας, που είναι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όμως η αγωνία των υποψηφίων είναι μεγάλη. Αγωνιούν, οι έχοντες ξεκάθαρο στόχο υποψήφιοι, να μάθουν αν αρκούν τα μόρια που συγκεντρώνουν για να «πιάσουν» το στόχο τους. Η ανάλυση των βαθμών μπορεί λοιπόν να τους βοηθήσει μειώνοντας την αγωνία τους.

Θεωρητική Κατεύθυνση

Οι αριστούχοι πάνω από 19 είναι διπλάσιοι από πέρυσι, όπως φαίνεται στον πίνακα. Οι αριστούχοι πάνω από 18 είναι 627 περισσότεροι από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται άνοδος των βάσεων στις υψηλόβαθμες σχολές του 1ου επιστημονικού πεδίου. Οι σχολές αυτές είναι οι Νομικές και οι δάσκαλοι. Οι επιπλέον 792 υποψήφιοι πάνω από 18 θα αυξήσουν σημαντικά τις βάσεις σ’ αυτές τις σχολές, μέχρι και 400 μόρια. Από το 15 μέχρι το 18 έχουμε 1734 επιπλέον υποψηφίους, που μπορεί να επιφέρουν άνοδο των βάσεων μέχρι και 900 μόρια στα τμήματα ψυχολογίας, τα τμήματα φιλολογίας και τα παιδαγωγικά της περιφέρειας. Αναμένεται αύξηση των προτιμήσεων των υποψηφίων για τα τμήματα νηπιαγωγών, λόγω της καθιέρωσης από φέτος της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, που θα φέρει προσδοκίες εύρεσης εργασίας στους υποψηφίους. Κάποιοι από τους υποψηφίους της θεωρητικής κατεύθυνσης θα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους τα ΤΕΙ του 3ου πεδίου, άρα θα ανεβάσουν πολύ και τις βάσεις αυτών των ΤΕΙ σημειώστε εδώ και την περικοπή 1.600 και πλέον θέσεων που έγινε φέτος στο ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και θα περιμένουμε άνοδο μέχρι και 2.000 μόρια. Και στην κλίμακα 12 έως 15 έχουμε 1.408 περισσότερους υποψηφίους από  πέρυσι. Οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης επιλέγουν και τις σχολές του 5ου πεδίου με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν και εκεί ανοδικές τάσεις στις βάσεις λόγω της μεγάλης αύξησης του αριθμού τους σ’ όλες τις βαθμολογικές κλάσεις.

Η Θετική κατεύθυνση.

Κι εδώ αυξήθηκαν οι αριστούχοι, οι αριθμοί όμως είναι μικρότεροι λόγω του μικρού αριθμού υποψηφίων που επιλέγει τη θετική κατεύθυνση. Έτσι έχουμε στην κλάση 18 έως 20 350 επιπλέον αριστούχους που θα επηρεάσουν τις ιατρικές, οδοντιατρικές και φαρμακευτικές σχολές, αλλά και τις περιζήτητες των πολυτεχνείων, ανεβάζοντας τις βάσεις τους, από 100 στις πολύ υψηλόβαθμες σχολές έως 300 μόρια στις σχολές των 18.000 μορίων. Σε όλες τις άλλες κλάσεις έχουμε μείωση του αριθμού των υποψηφίων, αρκετά μικρή όμως ώστε να μην επηρεάσει την εξέλιξη των βάσεων.

Η Τεχνολογική Κατεύθυνση.

Εδώ ανήκουν φέτος οι μισοί υποψήφιοι, οπότε οι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι. Έχουμε λοιπόν πάνω από 18, 987 υποψηφίους περισσότερους από πέρυσι. Άνοδος αναμένεται λοιπόν στις υψηλόβαθμες σχολές του 2ου του 4ου , αλλά και του 5ου πεδίου. Στην κλάση 15 έως 18 έχουμε 1.373 περισσότερους υποψηφίους, που θα παρασύρει προς τα πάνω και τις «μεσαίες» σχολές των προηγούμενων πεδίων. Αλλά και στην κλάση 12 έως 15 έχουμε 771 περισσότερους υποψηφίους.

Το 5ο πεδίο.

Οι βάσεις των σχολών του 5ου πεδίου αναμένεται να σημειώσουν εκρηκτική αύξηση, που μπορεί να αγγίξει και τα 2.000 μόρια, λόγω των επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, όπου φέτος εμφανίστηκε μεγάλη αύξηση των αριστευσάντων υποψηφίων.

Συμπέρασμα

Στη θεωρητική και την τεχνολογική κατεύθυνση έχουμε πολύ περισσότερους υποψηφίους πάνω από τη βάση, με αποτέλεσμα να εισαχθούν στις Ανώτατες Σχολές περίπου 7.000 επιπλέον υποψήφιοι απ’ ότι πέρυσι. Αυτό θα ευχαριστήσει τους υποψηφίους, τους γονείς τους αλλά και τις κοινωνίες της περιφέρειας που θα δουν τα άδεια τμήματα να ξαναγεμίζουν φοιτητές, με όλα τα θετικά επακόλουθα. Το αντίτιμο όμως των επιπλέον φοιτητών θα είναι η άνοδος των βάσεων, που σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι εκρηκτική.

 

© Στράτος Στρατηγάκης.