"Αναλφάβητοι" οι Έλληνες στους υπολογιστές

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 8/3/2009

 

Έρευνα για την εκπαίδευση των ενηλίκων (25 έως 64 ετών) διεξήγαγε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σε 6.510 άτομα. Βασικός στόχος της έρευνας, που μόλις δημοσιεύτηκε,  ήταν η συλλογή πληροφοριών για τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κατά πόσο δηλαδή η δια βίου εκπαίδευση έχει προχωρήσει στην πράξη ή έχουμε μείνει στα μεγάλα  λόγια.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 1 στα 7 άτομα ηλικίας 25 έως 64 ετών δήλωσε ότι συμμετείχε σε εκπαιδευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 2007. Η έρευνα διεξήχθη με ερωτηματολόγια το Δ τρίμηνο του 2007 και τα αποτελέσματά της δημοσιεύτηκαν το φετινό Μάρτιο. Ως συμμετοχή σε εκπαιδευτική δραστηριότητα θεωρήθηκε η παρακολούθηση σεμιναρίων, η εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο, τα ιδιαίτερα μαθήματα, η εκπαίδευση από απόσταση (μέσω internet ή με αλληλογραφία).
Ελαφρά υπεροχή σημείωσαν οι γυναίκες στη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση με ποσοστό 14,6% έναντι 14,3%. Η διαφορά ήταν μεγάλη ανάλογα με τις ηλικίες. Όσο νεώτεροι τόσο προθυμότεροι για εκπαίδευση. Όσο πιο μορφωμένοι τόσο πιο πρόθυμοι για εκπαίδευση. Οι ήδη απασχολούμενοι εκπαιδεύονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους ανέργους και τους μη ενεργούς, παρ’ ότι οι άνεργοι πιθανό να έχουν μεγαλύτερη ανάγκη εκπαίδευσης.

Συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης

Α. Ως προς την εκπαίδευση

Τριτοβάθμια

31,8%

Δευτεροβάθμια

15,2%

Πρωτοβάθμια

4,0%

Β. Ως προς την απασχόληση

Απασχολούμενοι

17,8%

Άνεργοι

13,2%

Μη ενεργοί

5,4%

Το 84% των ερωτώμενων συμμετείχαν σε πρόγραμμα εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, 12% συμμετείχαν σε πρόγραμμα εντός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος.  Το 78,4% των ερευνηθέντων απάντησαν ότι συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης για λόγους επαγγελματικούς. Η ανάγκη βελτίωσης των γνώσεών τους, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις της εργασίας τους ή στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας ήταν η κινητήρια δύναμη για την εκπαίδευσή τους.

Τα αντικείμενα της εκπαίδευσης

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (25,3%) συμμετείχαν σε προγράμματα που το θέμα τους είχε σχέση με τις κοινωνικές επιστήμες, τα οικονομικά και τη νομική επιστήμη. Στη δεύτερη θέση έρχεται η εκπαίδευση στη χρήση υπολογιστών με ποσοστό 16,3% και ακολουθούν με 11,3% οι υπηρεσίες.
Τα μεγαλύτερα εμπόδια στην επιπλέον εκπαίδευση στάθηκαν οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η σύγκρουση των ωραρίων εκπαίδευσης με τις ώρες εργασίας.

Η ψηφιακή καθυστέρηση

Οι μισοί μόνο Έλληνες (45,8%) ηλικίας 25 -64 ετών είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή. Από όσους χρησιμοποιούν υπολογιστή το 59,5% τον χρησιμοποιεί καθημερινά, ενώ όσοι χρησιμοποιούν το  internet είναι μόλις το 44% του 45,8%, όσων δηλαδή ξέρουν από υπολογιστές. Δηλαδή μόνο το 20% του ενεργού πληθυσμού χρησιμοποιεί το internet.

Η γλωσσομάθεια

Αντίθετα εντυπωσιάζει η γλωσσομάθεια των ερευνηθέντων αφού το 79,1% μπορεί να χρησιμοποιήσει μια άλλη γλώσσα εκτός της μητρικής, ενώ 1 στους 5 μπορεί να χρησιμοποιήσει 2 ή περισσότερες ξένες γλώσσες.

 

Γλώσσα που χρησιμοποιείται εκτός της μητρικής

 

Αριθμός ατόμων που τη χρησιμοποιεί

Ποσοστό %

Αγγλικά

2.739.721

63,9

Ελληνικά

510.052

11,9

Γαλλικά

368.170

8,6

Γερμανικά

234.303

5,5

Ιταλικά

211.949

4,9

Ρωσικά

65.879

1,5

Ισπανικά

40.187

0,9

Τουρκικά

31.442

0,7

Βουλγαρικά

15.462

0,4

Σουηδικά

7.738

0,2

© Στράτος Στρατηγάκης.