Το θολό τοπίο των Ελληνικών κολεγίων

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 20/9/2009

 

Το τι ακριβώς συμβαίνει με τα Ελληνικά κολέγια θα προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε, ώστε όσοι θέλουν να σπουδάσουν σε κάποιο απ’ αυτά να γνωρίζουν τι θα συναντήσουν και τι πτυχίο θα πάρουν.
Τα κολέγια ακόμη δεν έχουν γίνει νόμιμα, ούτε τα πτυχία τους αναγνωρίζονται από το Ελληνικό κράτος, κατά παράβαση της οδηγίας 36/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορίζει την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων (και μόνο) των πτυχιούχων πανεπιστημίων της ΕΕ που πραγματοποίησαν μέρος των σπουδών τους ή το σύνολο των σπουδών σε κολέγιο που συνεργάζεται με κάποιο πανεπιστήμιο.
Στον πίνακα μπορείτε να δείτε μερικά βρετανικά πανεπιστήμια που συνεργάζονται με ελληνικά κολέγια, το πτυχίο των οποίων θα πάρετε αν φοιτήσετε στα συνεργαζόμενα με αυτά τα πανεπιστήμια κολέγια. Παρατηρούμε ότι τα περισσότερα από αυτά είναι πρώην POLYTECHNIC, κάτι σαν τα δικά μας ΤΕΙ, που μετονομάστηκαν το 1992, επί πρωθυπουργίας Μέιτζορ σε πανεπιστήμια, όπως προσπαθούν να κάνουν και τα δικά μας ΤΕΙ.
Δύο είναι οι αξιολογήσεις που έχουν γίνει στην Βρετανία. Η πρώτη αφορά το ερευνητικό έργο των πανεπιστημίων (RAE 2008) και οι συνολικές βαθμολογίες κυμαίνονται από 1,082 μέχρι 2,975. Η δεύτερη έγινε από την εφημερίδα TIMES και οι βαθμολογίες κυμάνθηκαν από 243 μέχρι 1.000. Στην τελευταία στήλη θα δείτε ότι όλα τα πανεπιστήμια περιλαμβάνονται στις λίστες του ΔΟΑΤΑΠ, που σημαίνει ότι τα πανεπιστήμια αυτά αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ, μόνο όμως αν οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στο πανεπιστήμιο στη Βρετανία. Αν μέρος των σπουδών ή το σύνολο έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, τότε ο ΔΟΑΤΑΠ δεν έχει καμία αρμοδιότητα να αναγνωρίσει κανένα πτυχίο.
Η αξιολόγηση που βλέπετε στον πίνακα 1 αφορά τις σπουδές που γίνονται στην έδρα του πανεπιστημίου. Οι σπουδές που γίνονται σε συνεργαζόμενο κολέγιο δεν μπορούν φυσικά να είναι καλύτερες. Μπορούν να είναι ίδιου ή χειρότερου επιπέδου. Αυτό εξαρτάται από τη συμφωνία που έχουν υπογράψει τα κολέγια με τα πανεπιστήμια και πόσο αυτή εφαρμόζεται πιστά κάτι που είναι αδύνατο να διαπιστώσουμε.
Το ερώτημα που απασχολεί είναι ποια είναι η θέση των πανεπιστημίων αυτών σε σχέση με τα ελληνικά. Υπάρχει έρευνα που διενεργήθηκε κατ’ εντολή του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) και συνέκρινε το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού, του Χημικού Μηχανικού και του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού  του Μετσοβίου Πολυτεχνείου με αντίστοιχα πτυχία πανεπιστημίων της Βρετανίας και της Γαλλίας. Τα συμπεράσματα βλέπετε στον πίνακα 2.
Να σημειώσουμε εδώ ότι τα πτυχία των ελληνικών πολυτεχνείων δεν θεωρούνται ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ, υπάρχει κόντρα που κρατάει χρόνια με επίκεντρο τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Η σύγκριση είναι δύσκολη, μόνο αυτά τα στοιχεία υπάρχουν, που ελπίζω να σας βοηθήσουν να αντιληφθείτε το επίπεδο σπουδών σε κάθε επιλογή.

Πίνακας 1: Βρετανικά Πανεπιστήμια που συνεργάζονται με ελληνικά κολέγια

 

RAE 2008
1,082<x<2,975

Times 2010
243<x<1.000

ΔΟΑΤΑΠ

The University of Sheffield

2,715

684

ΝΑΙ

University of Hertfordshire (πρ. THE HATFIELD POLYTECHNIC)

2,403

424

ΝΑΙ

The University of Portsmouth ( πρ. PORTSMOUTH POLYTECHNIC )

2,237

463

ΝΑΙ

Middlesex University ( πρ. MIDDLESEX POLYTECHNIC )

2,183

-

ΝΑΙ

Liverpool John Moores University ( πρ. LIVERPOOL POLYTECHNIC )

2,152

-

ΝΑΙ

Kingston University

2,390

-

ΝΑΙ

University of Teesside ( ΠΡ. TEESSIDE POLYTECHNIC )

1,990

389

ΝΑΙ

University of Central Lancashire  ( πρ. LANCASHIRE POLYTECHNIC )

1,963

392

ΝΑΙ

University of Wales Institute

1,879

-

ΝΑΙ

University of Sunderland ( πρ. SUNDERLAND POLYTECHNIC )

1,860

383

ΝΑΙ

London Metropolitan University (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ UNIVERSITY OF NORTH LONDONKAI LONDON GUILDHALL UNIVERSITY)

1,839

-

ΝΑΙ

Queen Margaret University, Edinburgh

1,365

442

ΝΑΙ

University of Hudderfield ( πρ. THE HUDDERSFIELD POLYTECHNIC )

-

-

ΝΑΙ

University of Derby (ΠΡ. DERBYSHIRE COLLEGE OF HIGHER EDUCATION)

-

307

ΝΑΙ

University of Greenwitch ( πρ. THAMES POLYTECHNIC )

-

-

ΝΑΙ

 

Πίνακας 2: Σύγκριση ελληνικών και ξένων πολυτεχνείων

Πανεπιστημιακή Σχολή

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Συνολικές Ώρες Διδασκαλίας

Άποψη των ερευνητών περί ισοτιμίας με το ΕΜΠ

Ηλεκτρολόγοι και Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

ΕΜΠ

3.016

 

Sheffield

1.905

NAI

Portsmouth

1.674

OXI

Χημικοί Μηχανικοί

ΕΜΠ

3.159

 

Imperial

1.644

NAI

Πολιτικοί Μηχανικοί

ΕΜΠ

3.406

 

Imperial

2.054

ΝΑΙ

Portsmouth

1.398

ΟΧΙ

ENPC

3.500

NAI

Μελέτη ΤΕΕ

© Στράτος Στρατηγάκης.