Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Αν έχεις τύχη διάβαινε…

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 1/11/2009

 

Ποτέ δεν είναι αργά για σπουδές. Κάποιοι που δεν κατάφεραν να σπουδάσουν αμέσως μετά το τέλος του Λυκείου θέλουν να προσπαθήσουν αρκετά χρόνια μετά, ενώ ήδη εργάζονται. Κάποιοι άλλοι θέλουν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό για να αποκτήσουν μια εξειδίκευση, απαραίτητη πολλές φορές στην εργασία τους, αλλά δεν μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα αφού εργάζονται. Πρόκειται για το ανώτερο επίπεδο της δια βίου μάθησης, που εμπεριέχεται και στον τίτλο του Υπουργείου Παιδείας. Η ανάγκη για εκπαίδευση προφανής και σεβαστή και η υλοποίησή της στο ανώτατο επίπεδο υλοποιείται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), με έδρα την Πάτρα.
Το ΕΑΠ παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που εκμεταλλεύεται την πρόοδο της τεχνολογίας για να εκπαιδεύσει ανθρώπους χωρίς να διακόψουν τις δραστηριότητές τους. Έτσι με πέντε συναντήσεις το χρόνο, που γίνονται σε 9 πόλεις της Ελλάδας και τις γραπτές εξετάσεις μπορεί κάποιος να σπουδάσει διαβάζοντας τις ώρες που επιθυμεί, με το ρυθμό που μπορεί.

Οι κατηγορίες υποψηφίων

Οι κατηγορίες των υποψηφίων είναι τρεις: η γενική κατηγορία τις θέσεις της οποίας βλέπετε στον πίνακα, η κατηγορία των ΑΜΕΑ και η κατηγορία των διδασκόντων σε ΤΕΙ που δεν έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα και θέλουν να αποκτήσουν.

Η εισαγωγή- τα δίδακτρα

Η εισαγωγή δεν απαιτεί εξετάσεις επειδή όμως η ζήτηση για σπουδές είναι μεγάλη γίνεται ηλεκτρονική κλήρωση. Δυστυχώς μόνο 1 στους 10 υποψηφίους τελικά γίνεται φοιτητής στο ΕΑΠ, όπως μπορείτε να δείτε στον πίνακα 2.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 1 Νοεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου για όσους θα φοιτήσουν από το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του ΕΑΠ στην Πάτρα στις 19 Δεκεμβρίου.
Η φοίτηση στο ΕΑΠ απαιτεί την καταβολή διδάκτρων που ανέρχονται σε €700 για κάθε προπτυχιακή θεματική ενότητα και €800 για κάθε μεταπτυχιακή ενότητα. Αυτό είναι αντισυνταγματικό, αφού το άρθρο 16, που δε καταργήθηκε ακόμη, αναφέρει ότι η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες είναι δωρεάν. Εκκρεμεί δικαστική απόφαση μετά από προσφυγή φοιτητών του ΕΑΠ. Από την άλλη η ύπαρξη διδάκτρων ξεκαθαρίζει τους αποφασισμένους να σπουδάσουν από αυτούς που θα ξεκινούσαν χαλαρά και θα εγκατέλειπαν στην πορεία, με αποτέλεσμα απλά να έχουν πάρει τη θέση κάποιου πιθανόν πιο αποφασισμένου.

Τα πτυχία

Τα πτυχία του ΕΑΠ αναγνωρίζονται ως ισότιμα των πτυχίων των υπόλοιπων πανεπιστημίων της Ελλάδας. Όπου υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα στα «συμβατικά» πανεπιστήμια τα αντίστοιχα έχουν και οι απόφοιτοι του ΕΑΠ. Από το πρόγραμμα Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες μπορεί κάποιος να δώσει εξετάσεις στον ΑΣΕΠ και να διοριστεί ως καθηγητής φυσικής σε σχολείο. Το ίδιο ισχύει και για το πτυχίο πληροφορικής.

Η… αναβάθμιση

Η μεγάλη ζήτηση για σπουδές στο ΕΑΠ και η μικρή προσφορά θέσεων και μάλιστα σε πολύ λίγα προπτυχιακά προγράμματα δείχνει ότι το πανεπιστήμιο δεν λειτουργεί, όπως τουλάχιστον  έχει ανάγκη ο κόσμος. Από το 1998,που δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του μέχρι τώρα έχει… προσωρινή διοικούσα επιτροπή, πράγμα που δείχνει μια δυσλειτουργία. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό για τη νέα υπουργό Παιδείας. Για να αποκτήσει νόημα και η δια βίου μάθηση.

Πίνακας 1: Προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

500

Πληροφορική

1000

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

1000

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

800

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

800

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

100

Σύνολο

4.200

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

240

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

120

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

170

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.

30

Τραπεζική

235

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

200

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων

100

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

90

Διασφάλιση Ποιότητας

235

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

90

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

160

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα

150

Διαχείριση Αποβλήτων

90

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

60

Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος

45

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών

120

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

60

Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού

60

Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα

60

Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα

45

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας

100

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας

70

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

90

Σπουδές στην Εκπαίδευση

350

Εκπαίδευση Ενηλίκων

140

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία

90

Σύνολο

3.200

 

Πίνακας 2: Συνοπτική Παρουσίαση του ΕΑΠ

1. Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών

16763

2. Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

11305

3. Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων 

61

4. Αριθμός προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών

30

5. Αριθμός προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων 

184

6. Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2008- 09

72139

7. Αριθμός προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10

7.200+126(ΑΜΕA)+300(KΑΘΗΓ. TEI)

8. Συνολικά αποφοιτήσαντες 

 

     α)  Προπτυχιακά  Προγράμματα Σπουδών

3254

     β)  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

5066

9. Συνολικά Διδάκτορες    

 8

10. Σύνολο εκδοθέντων βιβλίων από το ΕΑΠ

553

11. Αριθμός υποτροφιών από το 1998 μέχρι σήμερα

2841

12. Αριθμός μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

1485

13. Αριθμός μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

30

14. Διοικητικό Προσωπικό

 

     α) Μόνιμοι (ΑΣΕΠ)

13

     β) Αορίστου χρόνου

45

     γ) Σύμβαση έργου

66

15. Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί

5

16. Εκπαιδευτικές Σταθερές:

 

     α) Πέντε Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις ετησίως σε 9 πόλεις.

         (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Ηράκλειο - Ιωάννινα - Κομοτηνή - Ξάνθη - Πειραιά - Λάρισα)

     β) Τέσσερις έως έξι εργασίες ετησίως

     γ) Συμβουλευτική από απόσταση

     δ) Τελικές Εξετάσεις σε 9 πόλεις

     ε) Μέση αναλογία Διδασκόντων - Διδασκομένων 1/17

     στ) Μελέτη από ειδικά διαμορφωμένο διδακτικό υλικό

17. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στεγάζεται σε 11 κτίρια συνολικού εμβαδού :

7.582,19 τ.μ.

© Στράτος Στρατηγάκης.