Ποιες οι προτιμήσεις των υποψηφίων

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 6/12/2009

 

Η σύγκριση των προτιμήσεων των υποψηφίων το 2009 και το 2007 μας οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα. Μία διαφορά υπάρχει στον αριθμό των υποψηφίων, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Οι υποψήφιοι το 2009 ήταν 8.550 λιγότεροι από το 2007, πιθανό λόγω της υπογεννητικότητας ή της μείωσης των αποφοίτων που ξαναδίνουν εξετάσεις. Συγκρίνουμε τις προτιμήσεις όσων υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο και αυτοί είναι περίπου όσοι πέρασαν τη βάση του 10, δηλαδή 4.754 λιγότεροι φέτος.

Πίνακας 1: Πανελλήνιες εξετάσεις

 

2009

2007

Υποψήφιοι

84.839

93.389

Πέρασαν τη βάση του 10

56.813

61.567

Δεν πέρασαν τη βάση του 10

28.026

31.822

Πτυχία με αντίκρισμα

Τα τμήματα με θολό περιεχόμενο αποθαρρύνουν τους υποψηφίους, που δεν είναι διατεθειμένοι να κοπιάσουν και να ξοδευτούν για πτυχίο χωρίς αντίκρισμα. Αυτό το απλό, που έχουμε κουραστεί να γράφουμε τόσα χρόνια τώρα, έρχονται οι αριθμοί να το επιβεβαιώσουν. Τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών του Βόλου και της Κοζάνης, όταν μετονομάστηκαν και απέκτησε συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα το πτυχίο τους, σημείωσαν μεγάλη άνοδο στις συνολικές προτιμήσεις των υποψηφίων καταλαμβάνοντας την πρώτη και την τρίτη θέση στην αύξηση των προτιμήσεων.  Περίπου 1.000 υποψήφιοι περισσότεροι θα ήθελαν να σπουδάσουν σ’ αυτά τα τμήματα. Και ο δεύτερος του πίνακα το τμήμα εφαρμοσμένων μαθηματικών Κρήτης απέκτησε από το 2007 το δικαίωμα διδασκαλίας στα σχολεία. Οι υποψήφιοι αμέσως το προτίμησαν, όπως φαίνεται στον πίνακα 2. Η μεγάλη αυτή αύξηση γίνεται σημαντικότερη αν συνυπολογίσουμε ότι οι υποψήφιοι που πέρασαν τη βάση του 10 είναι 4.754 λιγότεροι φέτος από το 2007. Αυτό φαίνεται και από το ότι σε 204 τμήματα (σχεδόν τα μισά) μειώθηκαν οι συνολικές προτιμήσεις κατά 1.000 και περισσότερους υποψηφίους.

Πίνακας 2: Τμήματα με μεγαλύτερη αύξηση στις συνολικές προτιμήσεις

 

Συνολικές
Προτιμήσεις 2009

Συνολικές
Προτιμήσεις 2007

Διαφορά

Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)

3077

2113

964

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο)

2077

1215

822

Μηχανολόγων Μηχανικών  Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

2245

1647

598

Το τοπ 10 των προτιμήσεων

Τις δύο πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν τα παιδαγωγικά Θεσσαλονίκης και Αθήνας, όπως φαίνεται στον πίνακα 3, με το τμήμα της Θεσσαλονίκης να κερδίζει τον τίτλο του τμήματος που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις από οποιοδήποτε άλλο στην Ελλάδα με 2.185 προτιμήσεις. Βέβαια τα παιδαγωγικά μπορούν να τα δηλώσουν όλοι οι υποψήφιοι από όλες τις κατευθύνσεις, αλλά η ζήτηση για δασκάλους τους έδωσε για μια ακόμη χρονιά την πρωτιά. Εντύπωση προξενεί η μείωση των πρώτων προτιμήσεων στις Νομικές Σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης που έφερε τη μικρή  μείωση των βάσεων στις Νομικές.

Πίνακας 3: Οι πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων

 

2009

2007

Διαφορά

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης

2185

2082

103

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας

1778

1838

-60

Νομικής Αθήνας

1487

1831

-344

Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

1095

1123

-28

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

1084

1364

-280

Ιατρικής Αθήνας

958

915

43

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας

831

1217

-386

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

818

911

-93

Φιλολογίας Αθήνας

697

666

31

Νομικής Θεσσαλονίκης

697

827

-130

Καθορισμός θέσεων εισακτέων χωρίς μελέτη

Φέτος αυξήθηκαν οι θέσεις των εισακτέων κατά 100 στα τμήματα Θεολογίας και Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας. Όπως φαίνεται στον πίνακα 4 η ζήτηση για σπουδές σ’ αυτά τα τμήματα μειώθηκε και στις πρώτες προτιμήσεις και στις τρεις πρώτες και στις συνολικές, χωρίς να μειωθούν οι υποψήφιοι της θεωρητικής. Αυτό δείχνει ότι όταν αυξάνουν τις θέσεις οι αρμόδιοι δεν μελετούν καθόλου τη ζήτηση των σπουδών  ή δεν τους ενδιαφέρει.

Πίνακας 4: Τμήματα Θεολογίας Αθήνας

ΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ

1η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 2009

1η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 2007

Διαφορά 1ης

1-3 2009

1-3 2007

Διαφορά 1-3

Διαφορά συνολικών

101

Θεολογίας Αθήνας

186

253

-67

454

561

-107

-1420

105

Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας

87

101

-14

431

496

-65

-1224

Παρατηρήσεις

· Άνοδος παρατηρήθηκε στις προτιμήσεις των ιατρικών σχολών και στην πρώτη προτίμηση και στις συνολικές, που οφείλεται στον αυξημένο αριθμό των αριστούχων και στις ελπίδες που δημιούργησαν.
· Άνοδος παρατηρήθηκε και στα τμήματα Μαθηματικών, πράγμα που δείχνει ότι οι υποψήφιοι επιλέγουν γενικό πρώτο πτυχίο και εξειδίκευση με μεταπτυχιακό.
· Μείωση των συνολικών προτιμήσεων στις σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δείχνει ότι πολλοί υποψήφιοι που πήγαιναν στις μεγάλες πόλεις για σπουδές προτίμησαν τον τόπο τους, λόγω προφανώς της οικονομικής κρίσης. Στην Αθήνα είχαμε αύξηση των συνολικών προτιμήσεων σε μόλις 9 τμήματα στα 104 και στη Θεσσαλονίκης σημειώθηκε αύξηση των συνολικών προτιμήσεων σε μόλις 6 τμήματα στα 71. Εντύπωση προκαλεί η μεγάλη μείωση των προτιμήσεων στα τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και η πολύ μικρότερη στα αντίστοιχα τμήματα της περιφέρειας. Οι υποψήφιοι λοιπόν επέλεξαν με γεωγραφικά κριτήρια.
· Χαρακτηριστική είναι η δήλωση 46 πρώτων προτιμήσεων στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Αιγαίου  με έδρα τη Λήμνο και η αύξηση των προτιμήσεων στα τμήματα που έχουν έδρα τη Σάμο που έχουν αντικείμενο τα Μαθηματικά και την πληροφορική.
· Υποχωρεί η ζήτηση των σχολών πληροφορικής και των οικονομικών καθώς η μόδα τους αρχίζει και περνάει.

© Στράτος Στρατηγάκης.