Μελέτη για το σύστημα επιλογής των εκπαιδευτικών

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 1/10/2010

 

Σε προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη συγγραφή μελέτης σχετικά με το σύστημα επιλογής και εξέλιξης προσωπικού προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.Η μελέτη για το σύστημα επιλογής θα καλύπτει:

α) τις διαδικασίες και μεθόδους διαπίστωσης της αναγκαιότητας πρόσληψης στελεχών,

β) τις διαδικασίες και μεθόδους κρίσης, επιλογής και πρόσληψης μόνιμου προσωπικού,

γ) τις διαδικασίες και μεθόδους τοποθέτησης του προσωπικού σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις και

δ) τις διαδικασίες και μεθόδους συμπλήρωσης κενών θέσεων και γενικότερα των υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεις, αποσπάσεις).

Η μελέτη θα περιλαμβάνει:

· Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και καταγραφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

· Συγκριτικά ευρωπαϊκά δεδομένα.

· Επεξεργασία της δημόσιας διαβούλευσης επί της αρχικής νομοθετικής πρότασης του υπουργείου.

· Προτάσεις διαμόρφωσης νέου πλαισίου για υποστήριξη του έργου του υπουργείου.

Ο ανάδοχος της μελέτης, μέσω της ομάδας έργου, θα παρέχει ενεργή υποστήριξη στο υπουργείο Παιδείας κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των προτάσεων της δημόσιας διαβούλευσης, κατά τη διαμόρφωση της νέας νομοθετικής πρότασης, κατά τη δημόσια παρουσίαση του νέου συστήματος και κατά τη δημόσια διαβούλευση που θα ακολουθήσει.

Η μελέτη θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης και θα κοστίσει 96.000€, μαζί με το ΦΠΑ, κόστος που θα καλυφθεί από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έληξε στις 4 Ιανουαρίου 2010, πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι το Πάσχα θα έχει παραδοθεί η μελέτη.

Διαπιστώσεις

Αυτά σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει η προκήρυξη μελέτης για την επιλογή προσωπικού του υπουργείου Παιδείας. Το καινοφανές γεγονός (της συγγραφής μελέτης) για την Ελλάδα δημιουργεί σκέψεις, θετικές και αρνητικές. Κανείς μέχρι τώρα δε ζήτησε μια τέτοια μελέτη. Ολες οι αλλαγές στο σύστημα διορισμού, μεταθέσεων και αποσπάσεων ήταν, μέχρι τώρα, προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και των εκάστοτε ενδιαφερομένων, είτε αυτοί ήταν οι επίσημοι συνδικαλιστικοί φορείς είτε διάφοροι σύλλογοι αδιόριστων δασκάλων ή καθηγητών. Καμία συνολική πρόταση δεν έχει μέχρι τώρα κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους συνδικαλιστικούς φορείς, παρότι έχουν περάσει 12 χρόνια από την κατάργηση της επετηρίδας. Η μόνη πρόταση που έχει ακουστεί από διάφορες συνδικαλιστικές παρατάξεις είναι οι μαζικοί διορισμοί, πρόταση ανέφικτη, αφού οι απόφοιτοι των καθηγητικών σχολών είναι πολλαπλάσιοι των διοριζομένων, αλλά και των αναγκών της εκπαίδευσης. Κανείς δεν έχει καταθέσει μια σοβαρή πρόταση μέχρι τώρα. Το θέμα αποτελεί «καυτή πατάτα», αφού κάθε πρόταση για τη διαχείριση του προσωπικού αποκλείει πολλούς εκπαιδευτικούς, άρα αυτομάτως δημιουργεί δυσαρέσκειες. Κανείς λοιπόν δεν το αγγίζει. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περίπου δύο μήνες να ετοιμαστούν, γιατί η προκήρυξη λέει ότι η ομάδα που θα συντάξει τη μελέτη θα την υποστηρίξει δημόσια, θα δούμε δηλαδή νέα πρόσωπα στις τηλεοράσεις να υποστηρίζουν τις απόψεις τους.

Στα αντικείμενα της μελέτης περιλαμβάνεται και η διαδικασία διαπίστωσης της ανάγκης πρόσληψης μόνιμων εκπαιδευτικών, πράγμα που σημαίνει ότι θα εξορθολογιστεί και ο αριθμός των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών, που αναμφισβήτητα θα οδηγήσει σε μείωση των προσλήψεων. Αν το συνδυάσετε με τη δήλωση περί επιστροφής των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στην τάξη και την στα πρόθυρα της χρεοκοπίας οικονομία, αντιλαμβάνεστε ότι οδηγούμαστε σε δραστική μείωση των προσλήψεων.

Ενα άλλο σημείο, που μέχρι τώρα κανείς δεν ακουμπά, είναι ο τρόπος μεταθέσεων και αποσπάσεων που έχει χωριστεί σε δύο ταχύτητες. Από τη μία υπάρχει ο δρόμος της νομιμότητας που δίνει προτεραιότητα στον αρχαιότερο ή σ' αυτόν που υπηρέτησε σε δύσκολα μέρη και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τον αποδέχονται γιατί υπάρχει και ο δεύτερος δρόμος της απόσπασης με τις πελατειακές σχέσεις να κυριαρχούν.

Το θέμα της επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντών σχολείων, προϊσταμένων και διευθυντών εκπαίδευσης) είναι και αυτό ένα από τα ζητούμενα της μελέτης, αλλά και των εκπαιδευτικών αφού η σωστή διοίκηση έχει ως προαπαιτούμενο την αξιοκρατία και όχι την κομματοκρατία.

Η νέα χρονιά θα φέρει μεγάλες αναταράξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, αφού όποια μέτρα και αν εφαρμοστούν θα έχουν πολλούς δυσαρεστημένους…

© Στράτος Στρατηγάκης.