Πώς να κάνετε τους 240 φοιτητές 454!

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 17/1/2010

 

Μέθοδο… πολλαπλασιασμού των φοιτητών έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας. Η μέθοδος είναι απλή και ονομάζεται «καθ’ υπέρβαση εισαγωγή». Αυτή η «ελληνική πατέντα» σκοπό έχει να απαλύνει τις αδικίες που δημιουργεί το Ελληνικό κράτος από τις αποφάσεις του. Δηλαδή το κράτος αποφασίζει κάτι παράλογο και μετά προχωρά σε διαπραγματεύσεις με τους θιγόμένους από τις αποφάσεις του και τελικά τους ικανοποιεί εν μέρει. Πρόκειται για ακόμη ένα δείγμα των πελατειακών σχέσεων και την ανάπτυξή τους από το κράτος με τη συνενοχή των πολιτών. Το κράτος, δηλαδή, έχει επιβάλει το φραγμό στην εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση και μετά διαπραγματεύεται με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες, που πολλές φορές έχουν δίκιο, την εισαγωγή χωριστά από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι μετεγγραφές. Το κράτος προβλέπει φοιτητική μέριμνα στα… χαρτιά και μετά αναγκάζεται να επινοήσει τη μέθοδο των μετεγγραφών – παγκόσμια ελληνική πατέντα – για να αντιμετωπίσει το δίκαιο αίτημα των οικονομικά αδύνατων να σπουδάζουν τα παιδιά τους κοντά στο σπίτι τους.
Η Σχολή  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Μετσοβίου Πολυτεχνείου δημοσίευσε τον ακαδημαϊκό απολογισμό της, όπως έχει υποχρέωση σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο-πλαίσιο. Θα τη χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα, αφού τα στοιχεία βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, στην ιστοσελίδα της σχολής. Το αντίστοιχο συμβαίνει σε όλα τα κεντρικά πανεπιστήμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων δημοσίευσε και τον αριθμό των εισαγομένων την τελευταία πενταετία, που μπορείτε να δείτε στον πίνακα 1. Η σχολή προτείνει την εισαγωγή 180 φοιτητών στο πρώτο έτος σπουδών και το Υπουργείο Παιδείας εισάγει από 240 το 2008 μέχρι 332 το 2004. Η σχολή προτείνει την εισαγωγή 180 φοιτητών γιατί κρίνει ότι τόσους  μπορεί να εκπαιδεύσει. Το Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει ότι… χωράνε κι άλλοι και έτσι στέλνει 240 το 2008 (τα στοιχεία για το 2009 δεν είναι πλήρη ακόμη). Από εδώ αρχίζει το παράλογο. Εισακτέοι με μετεγγραφή 140 καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισαγομένων. Εισακτέοι με όλες τις άλλες ρυθμίσεις 74. Ο τελικός αριθμός των εισαγομένων είναι κατά 152,22% (!!) μεγαλύτερος από τον αριθμό φοιτητών που μπορεί να εκπαιδεύσει το τμήμα.
Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο ποσοτικό, αλλά δημιουργείται και θέμα ποιότητας των εισαγομένων φοιτητών. Οι εισαγόμενοι με πανελλήνιες εξετάσεις είναι κάτι παραπάνω από αριστούχοι, αφού ο τελευταίος εισαγόμενος με πανελλήνιες εξετάσεις είχε το 2009 19.306 μόρια, ενώ όλοι οι υπόλοιποι εισαγόμενοι είχαν πολύ χαμηλότερη βαθμολογία (διαφορετικά θα είχαν εισαχθεί με τις πανελλήνιες εξετάσεις).  Υπάρχουν, δηλαδή, δύο ταχυτήτων φοιτητές, πράγμα που δυσκολεύει την εκπαίδευση των φοιτητών και αντανακλάται στον μικρό αριθμό πτυχιούχων, σε σχέση με τους εισακτέους, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.  
«Με δεδομένες τις διεθνείς τεχνολογικές επιστημονικές προκλήσεις, ο υπερβολικός αριθμός των νεοεγγραφομένων στη Σχολή όχι μόνο αποκλείει κάθε προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου των παρεχομένων σπουδών στη Σχολή, αλλά και καθιστά δυσχερή την αποφυγή μεγάλης υποβάθμισης.» αναφέρεται στον ακαδημαϊκό απολογισμό της σχολής και συνεχίζει ο ακαδημαϊκός απολογισμός: «Συγκεκριμένα υπάρχει πλήρης δυσλειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων των πέντε πρώτων εξαμήνων, αλλά και των εργαστηριακών μαθημάτων εξειδίκευσης, με μεγάλα ακροατήρια και παράλληλη επιφόρτιση των μελών ΔΕΠ με πολλαπλές βάρδιες. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της δραματικής έλλειψης τεχνικού προσωπικού (ΕΤΕΠ) η υποστήριξη της εργαστηριακής εκπαίδευσης καλύπτεται κυρίως από Υποψήφιους Διδάκτορες της Σχολής με συμβολικές αμοιβές από την Έρευνα και τον Τακτικό Προϋπολογισμό.»
Ιδού λοιπόν που καθιερώθηκε ο ακαδημαϊκός απολογισμός και η λογοδοσία στην κοινωνία. Τώρα ποιος θα λύσει τα προβλήματα που αποκαλύφθηκαν;

Πίνακας 1: Αριθμός Εισακτέων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

Προτεινόμενος Αριθμός Εισακτέων

180

180

180

180

180

Εισακτέοι με Εισαγωγικές Εξετάσεις (Πανελλήνιες)

332

285

260

261

240

Ομογενείς Εξωτερικού

18

15

13

16

14

Αλλοεθνείς

4

 

1

2

2

Μετεγγραφή με Ποσοστό 5% (λόγοι κοινωνικοί, οικονομικοί)

10

2

1

2

1

Μετεγγραφή με Σοβαρές Παθήσεις

0

1

4

1

2

Μετεγγραφή με Ασθένεια Γονέα 1%

0

2

3

4

3

Μετεγγραφή λόγω Ορφάνειας

4

12

6

11

10

Μετεγγραφή Αθλητή

0

0

0

0

0

Ως Αθλητές

16

10

6

6

3

Τέκνο Πολυτέκνου (με 4 παιδιά)

43

34

33

33

39

Τέκνο Πολυτέκνου (με 3 παιδιά)

29

61

59

59

85

ΔΙΚΑΤΣΑ (ΔΟΑΤΑΠ)

7

6

13

13

4

Μουσουλμανική Μειονότητα

2

1

0

0

1

Βάσει των Ν 3794/2009 & 2640/1998

10

9

3

3

7

Κατάταξη από ΤΕΙ

17

14

14

14

12

Κατάταξη από ΑΕΙ

10

6

4

4

1

Κοινοτικοί Αλλοδαποί

23

15

21

14

17
(16 Κύπριοι, 1 Βούλγαρο
ς)

Κατάταξη από ΤεΣ και Δ.Β.

6

6

ΤεΣ 4 Δ.Β. 1

ΤεΣ 4 Δ.Β. 1

ΤεΣ 4 Δ.Β. 1

Ολυμπιονίκης Μαθηματικών

1

1

1

1

1

Αλλοδαπός Υπότροφος
Αλλοδαπός Ομογενής Υπότροφος

6

2

2

2

5

Νυχτερινό Λύκειο

2

3

3

3

2

ΣΥΝΟΛΟ

540

485

452

454

454

Πηγή: Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή ΗΜΜΥ

 

Πίνακας 2: Αριθμός πτυχιούχων ανά έτος
ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2001

232

2002

220

2003

251

2004

307

2005

296

2006

307

2007

262

2008

298

2009

318*

Μέσος Όρος
Αριθμού Εισακτέων
(όλες οι κατηγορίες)
 ανά έτος (2004-2009) = 450.5

Μέσος Όρος
Αριθμού Αποφοιτησάντων
ανά έτος (2001-2009) = 276.8

(*) Δεν έχει ολοκληρωθεί το έτος

Πηγή: Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή ΗΜΜΥ

 

© Στράτος Στρατηγάκης.