Ο μύθος του "όλοι κάπου περνάνε"

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 20/5/2012

 

Ανακοινώθηκε – επιτέλους- ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ για τις διάφορες κατηγορίες εισακτέων, που κινείται στους ίδιους περίπου αριθμούς με πέρυσι. Καταρρίπτεται ο μύθος ότι όλοι κάπου περνάνε όπως φαίνεται στον πίνακα 2. Το ποσοστό επιτυχίας για τους υποψηφίους της κατηγορίας του 90%, αυτούς που προέρχονται από τα Γενικά Λύκεια και θα δώσουν φέτος εξετάσεις, είναι περίπου 70%. Αυτό σημαίνει ότι 26.609 υποψήφιοι δεν θα εισαχθούν σε καμία σχολή. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αφού πολλοί φοιτητές εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουν οι υποψήφιοι ότι πλέον οι θέσεις είναι λιγότερες και αναγκαστικά κάποιοι θα μείνουν απέξω. Εκκρεμεί. Βέβαια, η ανακοίνωση των στρατιωτικών κα αστυνομικών σχολών για τον αριθμό των σπουδαστούν που θα δεχτούν, όμως ο αριθμός τους θα είναι πολύ μικρός, κατόπιν απαιτήσεων της τρόικα και δεν θα αλλάξει τη γενική εικόνα. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ της ομάδας Α θα εισαχθούν σε ποσοστό σχεδόν 30%. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας του 10%, αυτοί που δεν δίνουν ξανά εξετάσεις είναι άγνωστος και θα φανεί μετά τη λήξη της υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.
Επανεργοποιήθηκαν 15 τμήματα που πέρυσι δεν δέχτηκαν φοιτητές, όπως βλέπετε στον πίνακα 4 και αυξήθηκαν οι εισακτέοι στις ειδικές κατηγορίες, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων της γενικής σειράς, κυρίως στα ΤΕΙ.
Επιχειρήθηκαν και κάποιες αλλαγές με σκοπό να απαλειφθούν τα προβλήματα που δημιούργησε η κατάργηση των μετεγγραφών και η θέσπιση των ειδικών κατηγοριών πέρυσι. Τα προβλήματα που προέκυψαν πέρυσι οφείλονταν σε δύο λόγους.
Ο πρώτος ήταν τα «ψιλά» γράμματα που ταλαιπώρησαν πολλούς υποψηφίους, γιατί η ένταξή τους στις ειδικές κατηγορίες κρινόταν, εκ των υστέρων, στη σχολή της επιτυχίας τους, με συνέπεια να γίνουν λάθη από 564 υποψηφίους που πίστευαν ότι ανήκουν σε ειδική κατηγορία, χωρίς να ανήκουν. Τι είχε γίνει; Δεν διάβασαν τα «ψιλά» γράμματα. Καταργήθηκαν λοιπόν τα «ψιλά» γράμματα με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των υποψηφίων που εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες. Αναγκαίο ήταν λοιπόν ήταν να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων των ειδικών κατηγοριών, πράγμα που έγινε, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Ακόμη οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στο σχολείο, οπότε υπάρχει έλεγχος πριν την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία με αποτέλεσμα να αποφεύγονται τα λάθη.
Ο δεύτερος λόγος ήταν ο γεωγραφικός περιορισμός της μίας μόνο διοικητικής περιφέρειας στην οποία είχαν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν. Αυτό έφερε μεγάλη διαφορά στις βάσεις, όπως για παράδειγμα φαίνεται στον πίνακα 3, όπου βλέπουμε ότι η βάση των Αρχιτεκτόνων στην Αθήνα για τους πολυτέκνους ήταν 7.258 μόρια ενώ στη Θεσσαλονίκη ήταν, πάλι για τους πολυτέκνους, 19.884 μόρια. Καταργήθηκε, λοιπόν, ο γεωγραφικός περιορισμός, που δημιουργούσε και άλλες αδικίες, αφού ο υποψήφιος της Δυτικής Μακεδονίας, που παραδοσιακά σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη, αφού υπάρχουν πολύ λίγες σχολές στη Δυτική Μακεδονία, δεν είχε καμία διευκόλυνση για τις σχολές της Θεσσαλονίκης, αφού ανήκαν σε άλλη διοικητική περιφέρεια.
Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν ο καθορισμός ξεχωριστών θέσεων για κάθε ειδική κατηγορία, χωρίς να είναι γνωστός ο αριθμός των υποψηφίων κάθε κατηγορίας. Το αποτέλεσμα βλέπετε στον πίνακα 3, όπου παρατηρούμε ότι η βάση των Αρχιτεκτόνων Αθήνας για τους πολύτεκνους ήταν 7.258 μόρια. Η βάση στη ίδια σχολή για τους τρίτεκνους ήταν 19.289 και η βάση των κοινωνικών κριτηρίων ήταν 21.377, δημιουργώντας την αίσθηση της αδικίας για τη μεγάλη τους απόκλιση. Αυτό το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε ριζικά ούτε φέτος, αφού απλά αυξήθηκαν οι θέσεις των εισακτέων της κατηγορίας των κοινωνικών κριτηρίων, πλησιάζοντας τον αριθμό των εισακτέων της κατηγορίας των τριτέκνων.
Θα μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας να ζητήσει τα δικαιολογητικά και να εντάξει τους υποψηφίους στις ειδικές κατηγορίες με την αίτηση του Φεβρουαρίου, όταν οι υποψήφιοι δηλώνουν τα μαθήματα επιλογής στα οποία θα εξεταστούν. Θα γνώριζε τότε ακριβώς πόσους υποψηφίους από κάθε κατηγορία, από κάθε κατεύθυνση και από κάθε νομό έχει, οπότε θα μπορούσε να προσαρμόσει τις θέσεις των ειδικών κατηγοριών στον αριθμό των υποψηφίων που έχει. Τώρα στηρίχτηκε στα περσινά δεδομένα που μπορεί να αλλάξουν φέτος. Θα μπορούσε ακόμη να μην ορίσει χωριστές θέσεις για κάθε κατηγορία, αλλά να μπαίνουν όλοι οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία μαζί και να είναι υποψήφιοι για τις ίδιες θέσεις, αφού, μάλιστα, δεν μπορούμε να ορίσουμε ποιος έχει μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας από το κράτος. Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου, με την τρίτη προσπάθεια, θα τα καταφέρουν καλύτερα και το σύστημα θα λειτουργήσει σωστά, χωρίς παρενέργειες.

Πίνακας 1: Αριθμός εισακτέων

 

Έτος

Συνολικός αριθμός εισακτέων

Πανεπιστήμια ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ
Σύνολο Γενική Σειρά Ειδική Σειρά Σύνολο Γενική Σειρά Ειδική Σειρά

2012

76.094

44.381 37.500 6.881 31.713 26.470 5.243

2011

74.440

41.920 37.745 4.175 32.520 28.655 3.865
Πηγή: ΥΠΔΒΜΘ

 

Πίνακας 2: Ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις του 2012

 

Υποψήφιοι Εισακτέοι Σύνολο Γενική Σειρά Ειδική Σειρά Ποσοστό επιτυχίας

Κατηγορία 90%
Τελειόφοιτοι και απόφοιτοι

87.491 61.824 52.014 9.810 70,66%

ΕΠΑΛ ομάδα Α

22.418 6.342 5.294 1.048 28,28%
Επεξεργασία Στοιχείων: Στράτος Στρατηγάκης

 

Πίνακας 3: Βάσεις Αρχιτεκτόνων 2011 για τις διάφορες κατηγορίες

 

Γενική Σειρά Πολύτεκνοι Τρίτεκνοι Κοινωνικά κριτήρια

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

21.715 7.258 19.289 21.377

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)

20.203 17.042 17.856 19.241

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

21.258 19.884 20.869 20.921

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)

19.323 13.392 18.990 18.744

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας

20.522 17.353 19.381 20.452

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης (Χανιά)

19.532 9.867 18.493 18.627
Επεξεργασία Στοιχείων: Στράτος Στρατηγάκης

 

Πίνακας 4: Τμήματα που δέχονται εισακτέους το 2012, ενώ το 2011 δεν δέχτηκαν

 

Εισακτέοι
2012
Ειδική Σειρά

Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης ΤΕΙ Μεσολογγίου

80 16

Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ληξούρι)

40 8

Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

50 9

Βιολογικών Θερμ. Καλλ. και Ανθοκομίας ΤΕΙ Καλαμάτας

50 9

Βιολογικών Θερμ. Καλλ. και Ανθοκομίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

50 9

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα)

40 8

Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας

150 27

Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)

60 12

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ. Συστημάτων ΤΕΙ Κρήτης (Αγ. Νικόλαος)

40 8

Μηχανικής Βιοσυστημάτων ΤΕΙ Λάρισας

80 16

Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

50 9

Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

60 12

Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι)

50 9

Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Καλαμάτας

50 9

Θερμ. Καλλ. και Ανθοκομίας ΤΕΙ Μεσολογγίου

50 9
Πηγή: ΥΠΔΒΜΘ