Καταργήσεις, συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις

Το νέο τοπίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά τις αλλαγές του υπουργείου Παιδείας

 

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 7/4/2013

 

Ο νέος Ακαδημαϊκός χάρτης, που διαμορφώθηκε με το Σχέδιο Αθηνά, απαιτεί... ξενάγηση, ώστε να δουν οι υποψήφιοι τις επιλογές που διαθέτουν, μετά τις αλλαγές που συνέβησαν. Οι αλλαγές μπορεί να είναι συνεχείς ως προς το διοικητικό μέρος, αλλά δεν αφορούν στην ύπαρξη ή όχι των τμημάτων.
Στα ΑΕΙ οι αλλαγές ήταν λίγες κυρίως διοικητικού χαρακτήρα, αφού τρία Πανεπιστήμια καταργούνται, χωρίς όμως να καταργηθούν τα τμήματά τους. Απλά εντάσσονται σε άλλα πανεπιστήμια. Τα Πανεπιστήμια που καταργούνται είναι το Παν. Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο, το Παν. Στερεάς Ελλάδας και το Παν. Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη. Τα τμήματά τους εντάσσονται σε άλλα Πανεπιστήμια. Το μόνο τμήμα που καταργείται είναι το τμήμα Σλαβικών Σπουδών της Φλώρινας που συγχωνεύεται με το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
Στα ΤΕΙ οι αλλαγές ήταν μεγάλες. Η τάση είναι φυσικά η συρρίκνωση, αλλά και η ομογενοποίηση των διαφορετικών τίτλων και αντικειμένων. Έχουμε τη συγχώνευση του ΤΕΙ Λαμίας με το ΤΕΙ Χαλκίδας. Το όνομα του νέου ιδρύματος είναι ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Το ΤΕΙ Μεσολογγίου συγχωνεύεται με το ΤΕΙ Πάτρας και δημιουργείται το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Η ομογενοποίηση των τίτλων και των αντικειμένων λειτούργησε με τη λογική να έχουμε τμήματα ΤΕΙ σε διαφορετικές πόλεις με ίδιο όνομα και κατά το δυνατό με ίδιο αντικείμενο σπουδών. Για παράδειγμα ενοποιείται ένας μεγάλος αριθμός τμημάτων ΤΕΙ του 5ου Πεδίου υπό τον τίτλο Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εκεί εντάσσονται τα τμήματα που βλέπετε στον πίνακα 1 ως κατευθύνσεις του τμήματος.
Στον πίνακα 2 βλέπουμε τη διαμόρφωση του νέου μηχανογραφικού, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και παρατηρούμε ότι η μεγάλη μείωση τμημάτων έγινε στα ΤΕΙ του 5ου Πεδίου και στα ΤΕΙ του 4ου Πεδίου. Στα υπόλοιπα πεδία και στα ΑΕΙ οι αλλαγές δεν είναι μεγάλες.

Οι κατευθύνσεις

Οι κατευθύνσεις που δημιουργούνται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ μετά τη συγχώνευση των τμημάτων είναι δύο ειδών:
1. Κατευθύνσεις που λειτουργούν από το 1ο εξάμηνο και συνήθως έχουν να κάνουν με δύο τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ που συγχωνεύτηκαν και θέλει το Υπουργείο να λειτουργήσουν ανεξάρτητα. Η ενοποίηση, λοιπόν, αφορά στις διοικητικές υπηρεσίες των τμημάτων. Για παράδειγμα τα δύο τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που υπήρχαν το ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στις Σέρρες ενταγμένα και τα δύο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γίνονται διοικητικά ένα τμήμα, παραμένουν, όμως, στη Θεσσαλονίκη το ένα και στις Σέρρες το άλλο και λειτουργούν ως κατευθύνσεις ενός τμήματος.  Άλλη περίπτωση είναι να έχουν διαφορετικό αντικείμενο, οπότε ενοποιείται ο τίτλος και στις κατευθύνσεις που λειτουργούν από το 1ο εξάμηνο φαίνεται η διαφορά.  Για παράδειγμα το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Δημόσιας Διοίκησης και Κοινωνικής Διοίκησης στην Κομοτηνή έχει δύο κατευθύνσεις: 1. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και 2. Κοινωνικής Διοίκησης. Οι δύο κατευθύνσεις αντιστοιχούν στα δύο ξεχωριστά τμήματα που υπήρχαν μέχρι πέρυσι. Τα τμήματα αυτής της κατηγορίας αποτελούν ξεχωριστές γραμμές στο νέο μηχανογραφικό. Αυτό σημαίνει ότι το ένα μπορεί να το δηλώσει κάποιος και το άλλο όχι και, προφανώς, θα έχουν διαφορετικό αριθμό εισακτέων. Δηλαδή για τους υποψηφίους δεν θα υπάρχει καμία ουσιαστική αλλαγή, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τα τμήματα αυτής της κατηγορίας.
2. Κατευθύνσεις που λειτουργούν από το 5ο εξάμηνο, δηλαδή από το μέσον των σπουδών και μετά. Αυτές οι κατευθύνσεις βρίσκονται σε ΤΕΙ που ενοποιήθηκαν χάνοντας όμως την αυτονομία τους. Το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, για παράδειγμα, έχει πια τρεις κατευθύνσεις που λειτουργούν από το 5ο εξάμηνο: Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Αγροτικής Οικονομίας. Αυτές οι κατευθύνσεις αντιστοιχούν στα τρία ανεξάρτητα τμήματα που υπήρχαν πριν τις συγχωνεύσεις. Τα τρία αυτά τμήματα έγιναν ένα τμήμα στο νέο μηχανογραφικό και, προφανώς, θα έχουν ένα κοινό κορμό σπουδών στα πρώτα δύο έτη και μετά θα γίνεται ο διαχωρισμός. Θα πρέπει το πτυχίο να αναφέρει την κατεύθυνση, αφού είναι τελείως διαφορετικό το πεδίο της ζωικής παραγωγής από τη φυτική παραγωγή.
Ο προσδιορισμός Μηχανικός ΤΕ σημαίνει ότι πρόκειται για Μηχανικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ώστε να διαχωρίζεται από το Μηχανικό του Πολυτεχνείου, που βρίσκεται ένα σκαλί πιο πάνω.
Η πορεία των νέων τμημάτων θα εξαρτάται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας, που φρόντισε να ψηφιστεί τροπολογία που του επιτρέπει να καταργεί τις κατευθύνσεις με ένα απλό προεδρικό διάταγμα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και στο μέλλον ανακατατάξεις, αφού πια θα είναι πολύ εύκολο να καταργηθεί μία κατεύθυνση σε ένα τμήμα.

Πίνακας 1: «Νέα» Τμήματα στα ΤΕΙ

 

Ενδεικτικές κατευθύνσεις 5ου εξαμήνου.
(Δεν λειτουργούν όλες σε όλα τα τμήματα.)

Τεχνολόγων Γεωπόνων.

1. Φυτικής Παραγωγής.
2. Ζωικής Παραγωγής.
3. Αγροτικής Οικονομίας.
4. Θερμοκηπιακών  Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ.

1. Δομοστατικοί Μηχανικοί.
2. Μηχανικοί Υποδομών.
3. Αρχιτέκτονες Μορφολογίας και Αναστήλωσης.

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

1. Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών.
2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών.

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.

1. Μηχανικοί Δικτύων.
2. Μηχανικοί Η/Υ.
3. Μηχανικοί Λογισμικού.

Διοίκησης Επιχειρήσεων.

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων.
2. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.
3. Μάρκετινγκ.
4. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Διοίκηση Οικονομία και Επικοινωνία Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων.

1. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.
2. Μουσειολογία.
3. Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων.

Πηγή: ΥΠΑΙΘΠΑ Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης

 

Πίνακας 2: Αριθμός Τμημάτων στο μηχανογραφικό δελτίο

 

2012 2013 Διαφορά

1ο Πεδίο ΑΕΙ

107 106 -1

1ο Πεδίο ΤΕΙ

15 11 -4

2ο Πεδίο ΑΕΙ

89 89 0

2ο Πεδίο ΤΕΙ

15 15 0

3ο Πεδίο ΑΕΙ

24 24 0

3ο Πεδίο ΤΕΙ

32 30 -2

4ο Πεδίο ΑΕΙ

80 78 -2

4ο Πεδίο ΤΕΙ

99 90 -9

5ο Πεδίο ΑΕΙ

39 36 -3

5ο Πεδίο ΤΕΙ

51 30 -21

Πηγή: ΥΠΑΙΘΠΑ Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης