Η Μαρία δε χωρά στο νέο λύκειο

 

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

 

Δημοσιεύτηκε 13/10/2013

 

Η Μαρία είναι μία αδύνατη μαθήτρια στα μαθηματικά. Σκέφτεται να πάει στις ανθρωπιστικές σπουδές του γενικού λυκείου, φοβάται, όμως, ότι δε θα καταφέρει να ολοκληρώσει τις σπουδές της, γιατί μία από τις προϋποθέσεις για να περάσει από τη μία τάξη στην άλλη είναι να έχει 10 στα μαθηματικά, κάτι που τη φοβίζει ιδιαίτερα. Η δεύτερη σκέψη είναι να πάει στο τεχνολογικό λύκειο, που δεν απαιτεί για την προαγωγή από τάξη σε τάξη το 10 στα μαθηματικά.

Κοιτάζοντας τις προσφερόμενες ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες, διαπιστώνει ότι τα μαθηματικά χρειάζονται σε όλες τις ειδικότητες. Επιπλέον, επειδή ακόμη η επιλογή επαγγέλματος γίνεται με την οπτική του φύλου, δεν επιθυμεί ως κορίτσι να γίνει μηχανικός αυτοκινήτων. Το μόνο εφικτό γι’ αυτήν από τους διαθέσιμους τομείς και ειδικότητες είναι τα τουριστικά επαγγέλματα, του τομέα οικονομίας και διοίκησης, αλλά δεν είναι αυτό που θα ήθελε. Περισσότερο ως αναγκαστική επιλογή φαντάζει στα μάτια της.

Θα ήθελε να γίνει βοηθός φυσικοθεραπευτή και να προσπαθήσει να εισαχθεί στο ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας, ώστε να σταδιοδρομήσει ως ελεύθερος επαγγελματίας με το δικό της κέντρο φυσικοθεραπείας, αλλά δεν υπάρχει πια τέτοια ειδικότητα, αφού καταργήθηκε το καλοκαίρι. Αλήθεια, θα εισάγονται με κάποιον τρόπο στα ΤΕΙ των επαγγελμάτων υγείας παιδιά από το τεχνικό λύκειο ή μαζί με την κατάργηση του τομέα των επαγγελμάτων υγείας καταργήθηκε και η πρόσβαση σ’ αυτά τα ΤΕΙ μέσω του τεχνικού λυκείου;

Σε όλα τα ΤΕΙ εισάγονται υποψήφιοι από τα τεχνικά λύκεια με ειδικό ποσοστό, εκτός από τα ΤΕΙ των επαγγελμάτων υγείας;

Τελικά η Μαρία νιώθει ότι δεν υπάρχει θέση γι’ αυτή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι πιθανό να μην πάρει ούτε το απολυτήριο λυκείου, άρα δε θα μπορεί να συνεχίσει και σε ΙΕΚ, που θα αποτελούσε την εναλλακτική λύση για να γίνει βοηθός φυσικοθεραπευτή. Φυσικά και σε ΙΕΚ να πάει δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε ΤΕΙ, άρα το όνειρο θα μείνει απραγματοποίητο.