Η ακτινογραφία του νέου λυκείου

 

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

 

Δημοσιεύτηκε 3/11/2013

 

Το νέο λύκειο (γενικό και επαγγελματικό) ξεκινά την πορεία του από τους μαθητές της φετινής α' λυκείου και η εφαρμογή του θα ολοκληρωθεί το 2016, όταν οι μαθητές της σημερινής α' λυκείου θα εισαχθούν στις ανώτατες σχολές. Είναι προφανές ότι οι μαθητές που φοιτούν στη β' και γ' λυκείου δεν επηρεάζονται καθόλου από την εφαρμογή του νέου λυκείου.

Το νέο λύκειο δε φέρνει κάποια νέα εκπαιδευτική πρόταση, ούτε κανένα νέο διδακτικό εγχειρίδιο αναμένουμε, αφού χρήματα δεν υπάρχουν. Αυτό που αλλάζει είναι η δομή του και ο τρόπος εισαγωγής στις ανώτατες σχολές.

Τα μαθήματα

Η α' λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν σ’ αυτή την τάξη και επιπλέον την Πολιτική Παιδεία, που περιλαμβάνει Οικονομία, Πολιτικούς Θεσμούς και Δίκαιο και Κοινωνιολογία. Το μάθημα διδάσκεται και στη β' λυκείου.

Στη β' λυκείου το πρόγραμμα γενικής παιδείας έχει διάρκεια 30 ωρών την εβδομάδα, με καινούριο μάθημα τη φιλοσοφία. Αρχίζει η εξειδίκευση με δύο ομάδες προσανατολισμού, όπως λέγονται τώρα πια οι κατευθύνσεις:

1. Ανθρωπιστικές Σπουδές, με διδασκόμενα μαθήματα Αρχαία Ελληνικά και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών και

2. Θετικές Σπουδές, με διδασκόμενα μαθήματα Μαθηματικά και Φυσική.

Στη γ' λυκείου το πρόγραμμα γενικής παιδείας είναι εξαιρετικά μειωμένο, στις 14 ώρες την εβδομάδα. Το βάρος δίνεται στα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού. Ο υποψήφιος επιλέγει, στην αρχή της χρονιάς, μία ομάδα προσανατολισμού και ένα επιστημονικό πεδίο. Η επιλογή είναι κρίσιμη, αφού καθορίζει τις επιλογές σχολών. Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει τις σχολές ενός μόνο επιστημονικού πεδίου, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει μέχρι τώρα.

Οι προαγωγικές εξετάσεις

Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται σε ποσοστό 50% από τράπεζα θεμάτων και 50% από τους διδάσκοντες καθηγητές του σχολείου, οι οποίοι διορθώνουν και τα γραπτά. Τα θέματα από την τράπεζα θεμάτων είναι διαφορετικά για κάθε σχολείο. Δεν υπάρχουν πανελλήνιες εξετάσεις για να προαχθεί ο μαθητής στην επόμενη τάξη ή για να αποκτήσει το απολυτήριο.

Η προαγωγή στην επόμενη τάξη και το απολυτήριο

Η προαγωγή στην επόμενη τάξη είναι πια πολύ δυσκολότερη, καθώς έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις. Ο γενικός μέσος όρος πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 10 για να προαχθεί ο μαθητής στην επόμενη τάξη (συμπεριλαμβάνεται η φυσική αγωγή). Αν δεν επιτύχει αυτή την προϋπόθεση, ο μαθητής μένει στην ίδια τάξη. Αν επιτύχει αυτό το μέσο όρο, δε σημαίνει ότι αυτομάτως προάγεται. Πρέπει να ισχύουν και άλλες προϋποθέσεις: να έχει μέσο όρο τουλάχιστον 10 σε καθένα από τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Αλγεβρα, Γεωμετρία και σε κάθε μάθημα προσανατολισμού. Πρέπει επίσης να επιτύχει μέσο όρο τουλάχιστον 08 στα υπόλοιπα μαθήματα. Αν δεν επιτύχει όλες αυτές τις προϋποθέσεις, μένει μετεξεταστέος στα μαθήματα στα οποία δεν πέτυχε τον απαιτούμενο μέσο όρο.

Η εισαγωγή στις ανώτατες σχολές

Οι μαθητές της γ' λυκείου εξετάζονται ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα και αποκτούν το απολυτήριο λυκείου. Μετά την απόκτηση του απολυτηρίου όσοι το επιθυμούν συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στις ανώτατες σχολές. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού και το επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει. Για την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση συνυπολογίζονται και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου, που δίνουν ένα βαθμό που ονομάζεται Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ). Στον υπολογισμό του ΒΠΑ συμμετέχουν οι μέσοι όροι και των τριών τάξεων του λυκείου, αλλά όχι ισότιμα.

Ο ΒΠΑ υπόκειται σε αναπροσαρμογή όταν απέχει περισσότερο από 1 μονάδα από το μέσο όρο (ΜΟ) των τεσσάρων πανελληνίως εξεταζόξμενων μαθημάτων. Η προσαρμογή αυτή είναι διαφορετική όταν ο ΒΠΑ είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο και διαφορετική όταν ο ΒΠΑ είναι μικρότερος από το μέσο όρο. Οταν ο ΒΠΑ είναι μεγαλύτερος από το ΜΟ περισσότερο της μίας μονάδας, τότε μειώνονται οι βαθμοί της κάθε τάξης μέχρι να φτάσουν σε απόσταση μίας μονάδας από το ΜΟ και μετά υπολογίζεται ο ΒΠΑ. Οταν ο ΒΠΑ είναι μικρότερος του ΜΟ περισσότερο από μία μονάδα, τότε αυξάνεται ο βαθμός κάθε τάξης κατά μία μονάδα (όχι μέχρι να φτάσει σε μία μονάδα από το ΜΟ) και μετά υπολογίζεται ο ΒΠΑ.

Τα άγνωστα

Κάθε τμήμα των Ανώτατων Σχολών έχει δικαίωμα να ορίσει συντελεστή σε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα. Ο συντελεστής είναι άγνωστος. Ακόμη δε γνωρίζουμε τον τρόπο υπολογισμού των μορίων, άρα δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο θα μετράει τελικά ο ΒΠΑ στην εισαγωγή στις ανώτατες σχολές.