Στον αέρα το Νέο Λύκειο

 

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

 

Δημοσιεύτηκε 15/12/2013

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη του Νέου Λυκείου είναι η λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (ΕΟΕ), αφού αυτός είναι αρμόδιος (εκτός των άλλων) για τη δημιουργία της τράπεζας θεμάτων, που οφείλει να λειτουργήσει από τον προσεχή Ιούνιο για τις εξετάσεις της Α Λυκείου. Γι’ αυτό στο νόμο για το Νέο Λύκειο το Υπουργείο Παιδείας έθεσε αυστηρά χρονοδιαγράμματα, που όμως το ίδιο παραβίασε. Αναφέρει, λοιπόν, ο νόμος: «Το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ορίζεται ο πρόεδρος του ΕΟΕ. Το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τον ορισμό  του προέδρου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και του Διευθυντή της διεύθυνσης διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης.» Ο νόμος δημοσιεύτηκε στις 17 Σεπτεμβρίου και από τότε πέρασαν τρεις μήνες χωρίς να γίνει απολύτως τίποτα. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ο ΕΟΕ. Έτσι και αλλιώς τα περιθώρια ήταν πολύ στενά, τώρα που παραβιάστηκαν κιόλας, μάλλον η τράπεζα θεμάτων δεν υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει.
Η λειτουργία του ΕΟΕ απαιτεί εντός πενταμήνου να ιδρυθεί μία ανεξάρτητη αρχή, να οριστούν πάρα πολλοί άνθρωποι σε θέσεις κλειδιά, να δημιουργηθεί ο Οργανισμός του ΕΟΕ, δηλαδή η διοικητική του δομή και ο τρόπος λειτουργίας του και μετά να δημιουργηθεί η τράπεζα θεμάτων, που από μόνη της απαιτεί πολλή δουλειά. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο νόμος αναφέρει ρητά ότι: «Οι υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής καλύπτονται αποκλειστικά με αποσπάσεις». Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι, εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους, θα φύγουν από την τάξη για να στελεχώσουν τον οργανισμό. Μετά θα λένε ότι τόσοι είναι αποσπασμένοι αλλού και θα βγάζουν πύρινους λόγους για την επιστροφή των καθηγητών στις τάξεις, διαβάλλοντας το σύνολο των καθηγητών. Να γνωρίζουμε ότι όταν κάποιοι φεύγουν από την τάξη με απόφαση υπουργού φεύγουν...
Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η αδυναμία του Υπουργείου να είναι συνεπές με τον... εαυτό του θα επηρεάσει και θα ακυρώσει το νέο λύκειο. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς την τράπεζα θεμάτων, που έτσι και αλλιώς, για τη δημιουργία της ακούμε εδώ και 15 χρόνια, αλλά τράπεζα θεμάτων δεν βλέπουμε.
Η βαθμολογία του σχολείου μετράει για την εισαγωγή στις ανώτατες σχολές, αλλά προσαρμόζεται στο μέσο όρο των πενελληνίων εξετάσεων, συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση μια χαριστικά υψηλή βαθμολογία να βοηθήσει έναν υποψήφιο.