ΑΥΣΤΟΡΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

Στη μόρφωση οι έχοντες, οι άλλοι παρακάτω

Δημοσιεύτηκε 31/8/2013

 

Του ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ εκπαιδευτικού αναλυτή

 

Κατατέθηκε στη βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που μεταξύ άλλων αλλάζει το λύκειο. Αλλαγές υπάρχουν στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε. Επανέρχεται το μάθημα της πληροφορικής σε όλες τις τάξεις του λυκείου. Στην Α Λυκείου είναι μάθημα επιλογής, στη Β Λυκείου γίνεται μονόωρο μάθημα, παίρνοντας μία ώρα από το project και στη Γ Λυκείου προστίθενται δύο ώρες στο πρόγραμμα διδασκαλίας, φτάνοντας τις ώρες στις 34 εβδομαδιαίως. Διατηρούνται τα υπόλοιπα μαθήματα, όπως περιγράφηκαν στις προηγούμενες εκδοχές του νομοσχεδίου με τις ομάδες προσανατολισμού να αντικαθιστούν τις σημερινές κατευθύνσεις, με τα μαθήματά τους να διδάσκονται 5 ώρες στη Β Λυκείου και 20 ώρες την εβδομάδα στη Γ Λυκείου.
Αλλάζει ο τρόπος προαγωγής στην Α και Β Λυκείου, κάνοντας πιο δύσκολη τη μετάβαση από τη μία τάξη στην άλλη. Μέχρι σήμερα αρκούσε μέσος όρος 9,5 για να προαχθεί ο μαθητής από τη μία τάξη στην άλλη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όλοι περνούσαν στην επόμενη τάξη και η ύπαρξη μετεξεταστέων προξενούσε έκπληξη. Τώρα η προαγωγή απαιτεί την εκπλήρωση τριών συνθηκών ταυτόχρονα:
α. Την επίτευξη μέσου όρου τουλάχιστον 10 σε όλα τα μαθήματα, είτε εξετάζονται γραπτά είτε όχι
β. την επίτευξη μέσου όρου τουλάχιστον 10 και στα Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία) και στην Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά και Νεοελληνική Γρεαμματεία)
γ. την επίτευξη μέσου όρου τουλάχιστον 08 σε όλα τα άλλα μαθήματα.
Αν ο μαθητής δεν επιτύχει τουλάχιστον μέσο όρο 10 σε όλα τα μαθήματα μένει στην ίδια τάξη. Αν ο μαθητής δεν επιτύχει τον απαιτούμενο μέσο όρο σε κάποιο από τα μαθήματα, αλλά συγκεντρώνει το γενικό μέσο όρο 10 τότε μένει μετεξεταστέος στα συγκεκριμένα μαθήματα, που δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο μέσο όρο. Τα θέματα ορίζονται κατά 50% από την τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από το διδάσκοντα καθηγητή, ο οποίος διορθώνει και τα γραπτά.
Στην Γ Λυκείου ο μαθητής δίνει απολυτήριες εξετάσεις και αν το επιθυμεί μετά την απόκτηση του απολυτηρίου Λυκείου μπορεί να συμμετάσχει στις εισαγωγικές εξετάσεις. Στις απολυτήριες εξετάσεις εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα που διδάχτηκε τη χρονιά και πρέπει για να αποκτήσει το απολυτήριο λυκείου πρέπει να:
α. έχει μέσο όρο τουλάχιστον 10 σε όλα τα μαθήματα
β. να έχει μέσο όρο τουλάχιστον 10 στη Ελληνική γλώσσα και γραμματεία (που περιλαμβάνει τη γλώσσα και τη γραμματεία μαζί σε ενιαία εξέταση)
γ. να έχει μέσο όρο πάνω από 10 σε κάθε ένα από τα  μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που επέλεξε και
δ. να έχει μέσο όρο πάνω από 08 στα υπόλοιπα μαθήματα.
Τα θέματα ορίζονται όπως και στις προηγούμενες τάξεις από την τράπεζα θεμάτων και τον διδάσκοντα και τα γραπτά διορθώνονται από το διδάσκοντα καθηγητή.
Οι απαιτήσεις προαγωγής και απόλυσης, που δυσκόλεψαν εμφανώς με την κατάθεση του νομοσχεδίου προς ψήφιση, αποτελούν μία αλλαγή που δεν αναμενόταν, υποθέτω ότι δεν προτάθηκε από κανένα. Με αυτή την αλλαγή προσπαθεί να θεραπευτεί η προηγούμενη αδυναμία του λυκείου που οδηγούσε όλους τους μαθητές στην απόκτηση του απολυτηρίου. Αυτές οι αυξημένες απαιτήσεις προαγωγής και απόλυσης είναι που θα πανικοβάλουν τους πιο αδύνατους μαθητές και θα τους οδηγήσουν στην τεχνική εκπαίδευση, χωρίς αυτό να είναι από μόνο του κακό. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και πριν από 15 χρόνια με τη μεταρρύθμιση Αρσένη, τότε, που με την θεσμοθέτηση πανελληνίων προαγωγικών εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα της Β Λυκείου, γέμισαν τα τεχνικά λύκεια με μαθητές.

Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η εισαγωγή στις ανώτατες σχολές εξαρτάται από 5 βαθμούς, χωρίς να είναι διευκρινισμένη η αναλογία τους. Οι τέσσερις βαθμοί είναι οι γραπτοί βαθμοί των τεσσάρων πανελληνίως εξεταζομένων μαθημάτων (Νέα Ελληνικά και τα τρία μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που επέλεξε ο υποψήφιος). Οι τέσσερις βαθμοί μας δίνουν ένα μέσο όρο (Μ.Ο.) που θα μας χρειαστεί σε λίγο. Ο πέμπτος βαθμός είναι ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α.). Αν ο Β.Π.Α. είναι μικρότερος από το Μ.Ο. των τεσσάρων μαθημάτων, τότε αυξάνονται οι βαθμοί προαγωγής των τριών τάξεων κατά μία μόνο μονάδα. Αν ο Β.Π.Α. είναι μεγαλύτερος από το  Μ.Ο. των τεσσάρων μαθημάτων μέχρι και μία μονάδα, τότε δεν αναπροσαρμόζεται. Δεν αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει αν ο Β.Π.Α. είναι μεγαλύτερος από το  Μ.Ο. των τεσσάρων μαθημάτων παραπάνω από δύο μονάδες τι γίνεται. Επίσης το άριστα είκοσι στο Β.Π.Α. δίνει 13,33 μονάδες, που δεν μπορεί να λογίζεται ως πέμπτος βαθμός, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, αφού δεν είναι λογικό οι τέσσερις βαθμοί να έχουν άριστα το 20 και ο πέμπτος το 13,33. Προφανώς θα αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής μέχρι την οριστική διαμόρφωση του νέου συστήματος. Ας κρατήσουμε, όμως, την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να μετράει για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση ο βαθμός σε όλα τα μαθήματα, όλων των τάξεων του Λυκείου.