ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 15/1/2021 για την ελάχιστη βάση εισαγωγής.