ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 25/5/2022 για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις