Ετήσια Συνδρομή για Ιδιώτες

 

  • Τα μόριά μου σε κάθε τμήμα είναι διαφορετικά;
  • Τι είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής;
  • Πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις;
  • Πώς θα συμπληρώσω το Μηχανογραφικό μου;

Ο Οδηγός Σταδιοδρομίας είναι μία διαδικτυακή πύλη που περιέχει όλα όσα θέλει να μάθει ο υποψήφιος και οι γονείς του για τα ΑΕΙ, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τις Σπουδές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, το Μηχανογραφικό, τις Μετεγγραφές και τα Επαγγέλματα.

Με την καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και τους διαφορετικκούς συνετελεστές βαρύτητητας κάθε τμήματος η συμπλήρωση του διπολύ Μηχανογραφικού Δελτίου έγινε πολύπλοκη υπόθεση. Αποκτήστε τις καλύτερες εφαρμογές προσομοίωσης Μηχανογραφικού με τον Οδηγό Σταδιοδρομίας για να βρείτε την άκρη στο λαβύρινθο του Μηχανογραφικού.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να επιλέξετε τις σπουδές των ονείρων σας.

Για να ανακαλύψετε τη δική σας προσωπική διαδρομή
στις Σπουδές και το Επάγελμα μέσα από τις 11 μοναδικές
εφαρμογές του Οδηγού Σταδιοδρομίας.

Συμπληρώστε σωστά το Μηχανογραφικό σας
με τις εφαρμογές προσομοίωσης Μηχανογραφικού.

Πάρτε τον Οδηγό Σταδιοδρομίας μαζί σας παντού.
Λειτουργεί στο κινητό, στο τάμπλετ και στο Pc.

Με εγγύηση ενημέρωσης εντός 24 ωρών.

Με την εγκυρότητα και την υπογραφή του Στράτου Στρατηγάκη.


Aγορά της συνδρομής

Περιήγηση στον Οδηγό Σταδιοδρομίας (video)

Οι Εφαρμογές Προσομοίωσης Μηχανογραφικού (video)

Οι Αναζήτηση Αριθμού Πτυχιούχων (video)