Ετήσια Συνδρομή για ιδιώτες

Η ετήσια συνδρομή στον Οδηγό Σταδιοδρομίας δίνει απεριόριστη πρόσβαση στον χρήστη για 12 μήνες.

Η πρόσβαση στον Οδηγό Σταδιοδρομίας γίνεται μέσω κωδικών που είναι μοναδικοί και προσωπικοί για κάθε χρήστη και δεν επιτρέπεται η χορήγηση και η χρήση τους από άλλο χρήστη.

Με τη συνδρομή δεν παρέχεται κανενός είδους υποστήριξη είτε σε τεχνικά θέματα είτε σε θέματα εκπαίδευσης και επιλογής σπουδών και επαγγέλματος.

Με τη λήξη της συνδρομής ο συνδρομητής μπορεί να ανανεώσει τη συνδρομή του για ακόμη ένα έτος ή να μην την ανανεώσει χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους του.

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής (για 12 μήνες) είναι €40 + ΦΠΑ 24%. Σύνολο €49,6.

Περισσότερα Αγορά